Mäklare satte för låga priser – blir av med legitimationen

Fastighetsmäklarinspektionen granskar lockpriser

Av: 

Gustaf Tronarp

Boränta

Efter fem dagars budkrig hade priset på fyrarummaren stigit med nästan 1,4 miljoner kronor.

En Stockholmsmäklare har blivit den första någonsin att få legitimationen indragen efter att vid upprepade tillfällen satt för låga priser.

– Det är väldigt allvarligt, säger David Johansson på Fastighetsmäklarinspektionen.

Lägenheten låg bara några hundra meter från närmsta tunnelbanestation. Andra bostäder i föreningen hade sålts för omkring 55–60 000 kronor per kvadratmeter. Mäklaren satte dock ett utgångspris på 39 000 kronor. Budgivningen blev hetsig, och det dröjde inte länge förrän priset hade stigit med omkring en miljon.

I början av 2020 skulle mäklaren sälja en annan lägenhet i Stockholmsområdet. Fyrarummaren var full av saker, väggarna var smutsiga och golven hade skador. Dessutom var månadsavgiften hög. Utgångspriset sattes till 2 825 000 kronor. Under de följande fem dagarna rasade buden in, och lägenheten såldes för 4 200 000. Det motsvarar en prisökning på nästan 50 procent.

Ett skäl till att sätta ett lockpris kan vara att mäklaren vill få många att komma på visningen.

Dessa är två av totalt sju anmälningar om misstänkta lockpriser som riktats mot mäklaren. Efter en granskning har Fastighetsmäklarinspektionen kommit fram till att utgångspriserna varit för låga i fem av fallen. Myndigheten har därför fattat det unika beslutet att återkalla mäklarens legitimation.

– Det är första gången som vi vidtar en sådan åtgärd på grund av vilseledande prisuppgifter, säger tillsynschefen David Johansson.

Inspektionen: Mäklaren visar nonchalans

”NN (mäklarens namn, reds. anm) har i två tidigare beslut meddelats varning av inspektionen för flera fall av vilseledande marknadsföring. Trots det har hon fortsatt att marknadsföra objekt i strid med regelverket”, skriver myndigheten.

”Fastighetsmäklarinspektionen anser därför att NN visar nonchalans inför de regler hon har att följa. Hennes agerande innebär en uppenbar risk för skada för konsumenterna”

Mäklaren har redogjort för omständigheterna kring affärerna. I sina svar till inspektionen tar hon upp sådant som att skicket på bostäderna varierat, att marknaden varit oförutsägbar och att byggen i närheten påverkat prisbilden.

Aftonbladet har varit i kontakt med mäklaren. Hon planerar att överklaga beslutet, och vill inte kommentera saken i nuläget.

– Jag har funderat och landat i att jag vill avvakta med att medverka åtminstone tills överklagandet är färdigt.

Fastighetsmäklarinspektionen får in alltfler anmälningar om lockpris.

Ska specialgranska lockpriser

Fastighetsmäklarinspektionen får in alltfler anmälningar om lockpriser. Under perioden januari till maj tog myndigheten emot 340 klagomål. 128 av dem handlade om vilseledande prissättning.

– Vi går mot ett rekordår gällande den här typen av anmälningar. Att vi får in en anmälan betyder dock inte att mäklaren agerat felaktigt, säger tillsynschefen David Johansson.

Myndigheten inleder nu en specialgranskning av 25 mäklares prissättning, för att få en bättre bild av situationen.

– Grundproblemet med lockpriser är att det utgör vilseledande marknadsföring. Det kan leda till att konsumenter går på visningar på lägenheter som egentligen är för dyra, och det kan trissa upp priset.

Missnöjet med mäklarnas agerande är störst i Stockholm. 88 av de 128 prisanmälningarna berör affärer i huvudstaden.

– Det är ett storstadsfenomen, men exakt hur utbrett problematiken är vet vi inte riktigt. Det är bland annat därför vi gör den här granskningen, säger David Johansson.

ANNONS

Ett toppenerbjudande på rörligt elpris utan bindningstid, avgifter och påslag i 9 månader.

Extern länk från Skellefteå Kraft

Beställ här

Publisert:

LÄS VIDARE

Lista: Här är mäklarna som varnats för lockpriser

ÄMNEN I ARTIKELN

Boränta

Bolån

Fastighetsmäklare

Bostadsmarknad

Fastighetsmäklarinspektionen