Här är nya lagarna 1 juli 2018

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Lag & rätt

En ny samtyckeslag, mer pengar till sjuka och dyrare bensin- och dieselbilar – den 1 juli träder en rad nya lagar i kraft.
Här är ett urval av de viktigaste förändringarna.

PRIVATEKONOMI

 • Tryggare premiepensionssystem
  Premiepensionssystemet ska göras tryggare och mer hållbart. Bland annat måste fondförvaltare uppfylla vissa krav för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten. Telefonförsäljning av tjänster och produkter inom området förbjuds, och pensionssparare måste nu själva skriva under vid fondbyte.
 • Mer pengar till sjuka
  Taket i sjukförsäkringen samt bostadstillägget, det särskilda bostadstillägget och garantiersättningen inom aktivitets- och sjukersättningen höjs.
 • Höjt studiestöd
  Studiestödet till gymnasie- och högskoleelever höjs. För gymnasieungdomar handlar det om 200 kronor mer per månad. För studenter på högskole- och universitetsnivå ligger bidragshöjningen på 296 kronor i månaden.
  Studiebidragets höjning gäller från den 1 mars 2018 och betalas ut retroaktivt efter den 1 juli 2018.
 • Billigare att vara fackansluten
  Skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinförs. Det blir därmed möjligt för fackföreningsmedlemmar att dra av 25 procent av årsavgiften i deklarationen. Det gäller under förutsättning att medlemsavgiften är minst 400 kr per år.
 • Dyrare privat sjukvård
  Anställda som får hälso- och sjukvårdsförmåner av sin arbetsgivare – till exempel en sjukvårdsförsäkring – kommer att förmånsbeskattas för kostnaden för vården eller försäkringspremien.
 • En karensdag mindre
  Antalet karensdagar för att få arbetslöshetsersättning efter att man blivit arbetslös minskas från sju till sex.
Den 1 juli 2018 införs den nya samtyckeslagen och bonus-malussystemet för nya bilar.

BROTT OCH STRAFF

 • Ny samtyckeslag
  Den nya samtyckeslagen innebär att det blir straffbart att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill ha det. Dessutom ska gärningsmän kunna dömas för exempelvis våldtäkt, även om hen inte använd sig av hot eller våld.
 • Förbjudet att utnyttja människor som tigger
  Att ägna sig åt människoexploatering, det vill säga att utnyttja människor genom exempelvis tvångsarbete, tiggeri eller arbete under uppenbart orimliga villkor, blir olagligt.
  Dessutom skärps straffen för människohandel och koppleri.
 • Fler arbetsplatsinspektioner
  Polisen får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att hitta personer som ska utvisas ur Sverige.
  Straffavgiften för arbetsgivare som anställer personer som ska utvisas höjs också.
 • Fler ska fotbojas
  Fler beslut om kontaktförbud ska kunna kombineras med elektronisk fotboja. Den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud kan gälla förlängs från sex månader till ett år.
  Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna leda till fängelse i max två år.
 • Ökat skydd för transpersoner
  Brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering ska även omfatta att hota, uttrycka missaktning eller diskriminera transpersoner.
  Ändringarna som gäller hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen börjar gälla 1 januari 2019.

ÖVRIGT

 • Ny fordonsskatt
  Det nya bonus-malaussystemet för nya bilar träder i kraft. Bilar med låga utsläpp belönas med bonus vid köp, medan skatten för törstiga bilar höjs, i vissa fall avsevärt.
 • Skatt på e-cigaretter
  Det införs en skatt på vätskor med nikotin som används i elektroniska cigaretter och nikotinprodukter som används i mun eller näsa som inte innehåller tobak.
  Skatten ska betalas av den som tillverkar, importerar eller säljer produkterna i Sverige.
 • Karensregler för ministrar
  Statsråd och statssekreterare ska kunna sättas i yrkesmässig karantän, eller förbjudas jobba med vissa frågor, i upp till ett år från att de lämnar politiken.
  En särskild nämnd ska inrättas för att pröva frågor om karens och ämnesrestriktion.
 • Prao obligatoriskt igen
  Prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar ska bli obligatorisk för skolelever från årskurs åtta i grundskolan och årskurs nio i specialskolan.
  Det blir upp till huvudmännen att ordna prao åt eleverna.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför gärna Gjensidiges bilförsäkring med den du har idag - det kan löna sig! Klicka här

Gjensidige

Publisert:

LÄS VIDARE

Snabbdeklarera inte: "Spara tusenlappar"

ÄMNEN I ARTIKELN

Lag & rätt

Politik

Skattepolitik

Privatekonomi

Pension

Sjukförsäkringen

Studielån