Så styrs ditt elpris

Publicerad:
Uppdaterad:
En rad faktorer styr elpriserna.
Foto: Johnér
En rad faktorer styr elpriserna.

Elpriser

Ena veckan kan elpriset vara rekordlågt för att nästa stiga till skyhöga nivåer. Hur går det ihop? Vi reder ut vad som påverkar elpriserna.

Hur stor din elräkning är varje månad styrs av en lång rad faktorer, och varierar över tid. Dels betalar du för den el du förbrukar, men också för att få elen överförd till hemmet. Här reder vi ut vad som påverkar din elräkning.

Elhandelskostnad

Du betalar för din elförbrukning till det elhandelsbolag du har valt. De köper i sin tur elen på elbörsen Nord pool, som är gemensam för Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Elbörsen fungerar som vilken annan marknad som helst och styrs av tillgång och efterfrågan på el. Dessa två parametrar styrs in sin tur av en lång rad faktorer:

 • Väderförhållanden har stor inverkan. Till exempel brukar elpriset vara högre på vintern, eftersom elanvändningen går upp. Ju kallare vintern är, desto högre blir förbrukningen och därmed priset.

 • Är det extra torrt spelar det också stor roll, eftersom vattenmagasinen inte fylls på ordentligt. Då blir det brist på vattenkraft, vilket också driver upp elpriset.

 • Om det blåser mindre än normalt kan inte vindkraften gå för fullt, något som också leder till högre elpriser.

Men det är inte bara vädret som påverkar elpriserna. Ett antal faktorer i Sverige och omvärlden styr hur mycket el som kan produceras.

 • Om en eller flera kärnkraftsreaktorer av olika skäl tvingas stänga riskerar elpriserna gå upp.

 • Tillgången på kol och olja i världen har stor betydelse för elpriset. Ibland behöver vi importera el från utanför Norden, där produktionen ofta är kol- eller oljebaserad. Blir det problem med kolproduktionen, eller efterfrågan plötsligt stiger i exempelvis Kina, påverkar det även de svenska elpriserna.

 • Förändringar i internationella valutakurser kan också påverka, eftersom bränslet i omvärlden ofta köps i dollar eller euro.

Elnätsavgift

Elnätsavgiften utgör en betydande del av elkostnaden. Runtom i Sverige finns cirka 170 företag som äger näten i olika geografiska områden. Genom dessa transporteras elen hem till dig.

Elnätsbolagen har lokala monopol över näten, men kan inte ta ut vilka priser som helst. Priserna regleras av Energimarknadsinspektionen, Ei, som har till uppgift att se till att elnätsavgifterna är skäliga.

Elnätsavgifterna varierar beroende på var i landet du bor, och storleken avgörs bland annat av:

 • Geografi och markförhållanden. Ju glesare nätet är, desto högre blir avgiften.

 • Företagens avkastningskrav som kan variera.

De senaste åren har elnätsbolagen höjt sina avgifter kraftigt, motiverat av ökade investeringsbehov i elnäten. Ei har försökt begränsa höjningarna, men har gång på gång fått se sig besegrade i domstol.

De flesta elnätsbolag tar ut en fast och en rörlig avgift. Den fasta avgiften kan du som småhusägare påverka genom att byta till en lägre säkring. Då kommer du kanske inte kunna använda alla elförbrukande produkter i hemmet samtidigt.

Den rörliga avgiften kan du påverka genom att helt enkelt sänka din elförbrukning.

Energiskatt + moms

Du betalar skatt för att förbruka el. Den 1 juli 2017 höjdes energiskatten för el till privatpersoner med 3 öre/kWh, till 40,63 öre/kWh inklusive moms.

I vissa kommuner i norra Sverige betalar dock privatpersoner lägre energiskatt. Anledningen är att uppvärmningskostnaderna är högre på grund av kylan. I följande kommuner betalar invånarna 28,63 öre/kWh i energiskatt:

 • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen

 • Gävleborgs län: Ljusdal

 • Jämtlands län: samtliga kommuner

 • Norrbottens län: samtliga kommuner

 • Värmlands län: Torsby

 • Västerbottens län: samtliga kommuner

 • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Publicerad:

LÄS VIDARE