Justin Bieber: Jag är sjuk i borrelia

Justin Bieber, 25, är sjukdomsdrabbad, men förklarar att han nu får medicin och behandling.

Fått diagnos