Krisdrabbade länsmuseer försöker öppna

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Jamtli
Jamtli förbereder sig för att öppna – men dras med stora ekonomiska problem på grund av coronapandemin. Pressbild.

Flera stora museer planerar att öppna i sommar och nu förbereder sig länsmuseerna också för att kunna släppa in fler besökare. Men villkoren ser olika ut i landet – för ett par museer är konkursen nära.

Efter tre igenbommade månader välkomnar Moderna Museet återigen publik från den 16 juni, i Stockholm och Malmö. Till sommaren väntas de flesta stora museer göra likadant, bland andra Nordiska museet och Vikingamuseet. De är 2 av 13 centralmuseer, museer med statlig finansiering, som har signalerat att man öppnar igen till den varma säsongen – även om det blir med restriktioner.

– Att centralmuseerna är på gång nu beror på att de ligger i Stockholm, och där är man på väg att plana ut spridningen. Men på andra platser har man knappt börjat, säger Linda Lundberg, generalsekreterare vid Länsmuseerna.

Försöker öppna

Även länsmuseerna ser nu över möjligheterna att bedriva verksamhet. Av 24 stycken är 7 fortfarande stängda med anledning av covid-19 och 14 håller öppet, trots stora ekonomiska förluster.

Länsmuseet i Halmstad fick till exempel en lyckad invigning i början av året, efter att ha renoverats. Man har fortsatt hålla öppet, men efter att coronaviruset slog till har museet nu bara i snitt 5–10 besökare per dag.

– Alla har ändrat och minskat ner på sina öppettider för man ser ett mycket lågt besöksantal jämfört med de vanliga siffrorna. Men man håller öppet för att man anser sig göra samhällsnytta, säger Linda Lundberg och fortsätter:

– Det är en ekonomisk smäll. Alla som har hållit öppet går back, framför allt de med entréavgift.

Många försöker nu att ställa om sin verksamhet och förlägga den utomhus. Alla gör sina egna beräkningar för att följa reglerna om social distansering. Museets storlek och antal byggnader spelar till exempel in. Situationen skiljer sig dessutom åt över hela landet. Västerbottens museum håller stängt fram till den 15 augusti, eftersom man inte vet hur smittspridningen kommer att se ut i regionen.

Konkursen nära

Men för museerna är det samtidigt avgörande att besökarna kan komma tillbaka. Till dem som börjar öppna mer i sommar hör bland andra Kalmar museum, och Jamtli. I Jämtland och Härjedalen har man samtidigt en tilltagande smittspridning.

– Vi måste vara vaksamma och ha noggrann koll på att personer håller avstånd och på att det inte blir köbildning, säger museichef Olov Amelin.

Jamtli är också extra ekonomiskt sårbart, eftersom museet likt Gotlands Museum drar in en stor del av sina intäkter via biljettförsäljningen, vanligtvis ungefär 14 miljoner per år. Nu har man förlagt mer verksamhet ute, och strukit utställningsdelar i trånga utrymmen, för att kunna öppna.

– Det är en chansning. Vi vet inte i vilken utsträckning man kommer att få resa i Sverige, säger museichef Olov Amelin och fortsätter:

– Men i den mån vi på ett säkert sätt kan bidra till att besöksnäringen kommer igång till sommaren så gör vi gärna det. För det är otroligt viktigt för regionen.

Gasa i krisen

I nuläget hotas dock både Jamtli och Gotlands museum av konkurs. Enligt Olov Amelin vänder man på varje sten för att spara pengar, men i slutet av året väntar oundvikligen ett underskott. Han hoppas på att länsmuseerna ska få ett särskilt stöd, eller att regionerna kommer att tilldelas pengar som är öronmärkta för kultur.

– I någon mening måste vi försöka gasa oss igenom krisen. Så därför försöker vi få i gång verksamheten i juli och håller tummarna för att det ska börja lugna ner sig. Det viktigaste är att folk känner sig trygga med att de kan komma hit, och att här finns det gott om plats. Vi har vidtagit alla åtgärder så att besökarna ändå kan få en trevlig upplevelse utan att utsättas för risker. Det är den stora och viktiga utmaningen.

Kulturminister Amanda Lind (MP) har i nuläget inga nya konkreta besked om stöd till länsmuseerna att ge, men pekar på att de extra pengarna till regioner och kommuner ska kunna komma också kulturen till del.

– Sedan har vi en nära dialog med regioner och företrädare för den regionala kulturen för att kunna följa behoven även där, säger hon till TT.

Publicerad: