Varnar för TV4:s visselblåsarfunktion

Uppgifter från anställda: Kontrolleras av kritiserad chef

Av: Torbjörn Ek

Publicerad:
Uppdaterad:

Anställda på TV4 vågar inte använda företagets visselblåsarfunktion.

Anledningen: Den kontrolleras av samma person i ledningen som anklagas för att hålla andra chefer om ryggen.

– Jag skulle aldrig anmäla något där, säger en person som arbetar på tv-kanalen.

TV4-medarbetare varnar sina kollegor för att använda kanalens visselblåsarkanal. Detta efter att det framkommit att den på tv-kanalen som hanterar ärenden som kommer in via den anonyma kanalen är samma person som anklagas för att hålla chefer om ryggen och ignorera arbetsmiljöproblem på flera avdelningar.

– Man ska kunna vara anonym, men om jag ska kunna beskriva några detaljer så kommer de ju direkt att veta att det är jag som skrivit. Jag kommer aldrig anmäla något där, säger en TV4-medarbetare som Aftonbladet varit i kontakt med.

På TV4:s sajt beskrivs visselblåsarfunktionen:

”TV4 Media har en visselblåsartjänst där alla medarbetare, både anställda, konsulter och medarbetare hos de produktionsbolag som producerar vårt innehåll, kan anmäla allvarliga oegentligheter. Tjänsten hanteras av en oberoende aktör och den som anmäler kan vara anonym.”

TV4-anställda vågar inte använda kanalens visselblåsarfunktion.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
TV4-anställda vågar inte använda kanalens visselblåsarfunktion.

Varnar kollegor

Alla anmälningar går till ett externt säkerhetsföretag. Men för att företaget ska inleda en utredning krävs klartecken från TV4:s ledning. Enligt samstämmiga uppgifter från flera TV4-anställda är säkerhetsföretagets kontaktperson på TV4 samma person som också kritiserats av en stor mängd medarbetare för att inte ta personalens oro på allvar och ignorera att anställda mår dåligt och säger upp sig.

– TV4 måste ju säga ja för att de ska gå vidare med en utredning. Och den som de då tar kontakt med är alltså samma person som vi känner inte lyssnar eller tar tag i problem när vi försökt att ta upp det, säger en annan TV4-anställd.

Flera av de personer som Aftonbladet varit i kontakt med går så långt att de varnar sina kollegor för att använda TV4:s visselblåsarfunktion.

– Jag skulle aldrig anmäla något där, säger en av dem.

Infördes efter metoo

TV4 införde visselblåsarfunktionen efter metoo-hösten 2017 som ett led i kanalens ”nollmission” för att förebygga och motverka trakasserier, mobbning och kränkningar. Aftonbladet har den senaste tiden rapporterat om pågående arbetsmiljöproblem i TV4-huset där en enskild chefs agerande fått flera personer att säga upp sig utan nya jobb att gå till. Den interna kritiken blev ännu starkare efter att TV4:s HR- och kommunikationsdirektör Åsa Barsness vägrat att svara på frågor och bemöta anklagelserna utan istället i ett skrivet uttalande till Dagens Media hävdat att ingen behandlats illa på kanalen.

Det fick flera tidigare TV4-anställda att höra av sig till Aftonbladet och vittna om att arbetsmiljöproblemen är utbredda inom flera avdelningar inom tv-bolaget. De personer som Aftonbladet talat med beskrev en miljö där chefer tillåts utöva härskartekniker systematiskt och en utbredd tystnadskultur där de som vågar säga ifrån också riskerar sina jobb.

Foto: Pontus Lundahl/TT
TV4:s vd Casten Almqvist.

TV4:s svar: Utredningen avslutad

Aftonbladet har upprepade gånger sökt TV4:s vd Casten Almqvist som inte har återkommit. TV4:s HR- och kommunikationsdirektör Åsa Barsness väljer återigen att avstå från att svara på frågor och skickar istället ett uttalande via sms. Där tillbakavisar hon de uppgifter som flera TV4-medarbetare vittnat om, vad gäller visselblåsarfunktionen:

”TV4:s visselblåsarkanal är anonym och hanteras av en extern part, som står helt fri från TV4, tillsammans med juridikavdelningen med total sekretess. HR-avdelningen beslutar inte hur inkomna ärenden ska hanteras. Det kommer förtydligas internt så att det inte ska råda någon som helst tveksamhet kring detta”, skriver hon i sms:et.

På en följdfråga tillbakavisar hon att beslut om vilka ärenden som ska utredas inom visselblåsarfunktionen fattas av den chef som pekas ut av flera TV4-anställda.

Barsness säger också, angående de arbetsmiljöproblem som Aftonbladet rapporterat om, att den utredning som facket och HR gjort har avslutats:

”Det är viktigt att understryka att TV4 tar arbetsmiljöproblem på största allvar. När konflikter uppstår gör vi omgående en utredning. Grunden i vårt arbetsmiljöarbete är att ta reda på fakta. Det har även gjorts av HR och facket i det här fallet och utredningen är avslutad”.

På en följdfråga om vilka åtgärder som fackets och HR:s utredning lett till svarar hon:

”Utredningen är avslutad. Tyvärr kan vi inte säga mer än så av respekt för integriteten hos de inblandande medarbetarna.”


Förtydligande: Efter att Aftonbladet publicerat den här artikeln hör en talesperson för TV4 av sig för att återigen tillbakavisa uppgifterna om att den person på TV4 som handhar visselblåsarärenden är samma person som anklagas för att att ignorera arbetsmiljöproblem och hålla andra chefer om ryggen:

”Vår visselblåsartjänst hanteras med total sekretess av en extern part, tillsammans med en ethics- and compliance officer på juridikavdelningen”, skriver talespersonen.

Publicerad:

LÄS VIDARE