Cancermedicin kan hjälpa mot svår covid-19

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Patienter med svår covid-19 får ofta syrgastillskott, men enligt forskarna från Karolinska institutet kan även ett väletablerat cancerläkemedel underlätta förloppet. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Patienter med svår covid-19 får ofta syrgastillskott, men enligt forskarna från Karolinska institutet kan även ett väletablerat cancerläkemedel underlätta förloppet. Arkivbild.

NYHETER

Cancerläkemedlet bevacizumab kan vara effektivt för patienter med svår covid-19, enligt en ny svensk studie.

– Det kan spela en oerhört viktigt roll, säger Yihai Cao, professor vaskulär biologi vid Karolinska institutet.

Personer med svår covid-19 har ofta förhöjda halter av proteinet VEGF som hjälper kroppen att bilda nya blodkärl. De höga halterna leder till oorganiserade, läckande blodkärl i lungorna, vätskeöverskott och gör det svårt att andas.

Men cancerläkemedlet bevacizumab hämmar VEGF-proteinet och bromsar därför bildandet av blodkärl.

– Den här medicinen har funnits jättelänge, sedan 2004, och används mot jättemånga olika cancerformer, säger cancerforskaren Yihai Cao som genomfört studien tillsammans med forskarkollegor.

Försökspersonerna som utöver ordinarie behandling fick bevacizumab hade både lägre dödlighet och återhämtade sig snabbare än kontrollgruppen som inte behandlades med cancerläkemedlet, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Resultaten är lovande, men studien är för liten för att dra stora slutsatser. Endast 26 covidpatienter från sjukhus i Kina och Italien undersöktes, mellan februari och april förra året, och ytterligare 26 covidpatienter användes som kontrollgrupp. Alla hade liknande symtom, som andningssvårigheter och lunginflammation.

För att styrka studiens resultat vill forskarna nu göra en större studie.

– Vi hoppas undersöka åtminstone ett par hundra personer, säger Yihai Cao.

Publicerad: