Psykiater skrev ut medicin efter önskemål

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Kvinnan började utredas av IVO efter att kollegor anmält henne.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kvinnan började utredas av IVO efter att kollegor anmält henne.

Psykiatern började utredas efter att flera kollegor anmält henne.

Bland annat efter att ha skrivit ut narkotikaklassade läkemedel baserat på anhörigas vittnesmål.

Nu mister hon sin läkarlegitimation.

Utredningen av psykiatern i Malmö tog fart i augusti 2017. Flera av hennes kollegor hade då anmält henne till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att hon hade brustit i sitt yrkesutförande.

Efter att ha granskat ärendet valde IVO att anmäla kvinnan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, då hon ”har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke samt att hon har visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket”.

I anmälningen tas sju patientfall upp, i vilka ansvarsnämnden menar att kvinnan har uppvisat allvarliga brister i sin medicinska handläggning.

Patient emigrerade – fick läkemedel

Hon har då brustit i sina undersökningar, i sin diagnostisering samt i sin uppföljning av patienterna. Även i journalföringen har där funnits stora brister.

Kvinnan har även under en lång tid skrivit ut stora mängder narkotikaklassade läkemedel till några patienter - i något fall till en patient som flyttat utomlands.

Bakgrunden till besluten att göra det har knappt dokumenterats och nödvändiga undersökningar har saknats. Istället har utskrivningen av läkemedel grundat sig på önskemål från patienters anhöriga.

Skrev intyg till Försäkringskassan

Förutom det har kvinnan även skrivit ett flertal intyg till Försäkringskassan, vilka ”i flera fall varit uppenbart oriktiga och saknat stöd i det medicinska underlaget”. En del patienter har nämligen inte alls varit sjuka, alternativt så sjuka som hon uppgett.

Ansvarsnämnden menar att psykiatern har särbehandlat de sju patienterna, då liknande brister inte funnits i hennes övriga patientjournaler.

Med bakgrund av detta finner nämnden kvinnan ”uppenbart olämplig” för läkaryrket och har fattat beslutet att återkalla hennes legitimation.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE