Kommunen ska bli bättre på hedersrelaterat våld

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
Mohamad Hassan (L), Eva Christiernin (S) och Talin Davidian, ordförande TRIS, signerar överenskommelsen.
Foto: Uppsala kommun
Mohamad Hassan (L), Eva Christiernin (S) och Talin Davidian, ordförande TRIS, signerar överenskommelsen.

Uppsala kommun väljer att fördjupa samarbetet med TRIS, Tjejers rätt i samhället. På onsdagen skrev det nya avtalet under.

– TRIS fyller en viktig funktion i Uppsala, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Uppsala kommun fortsätter sin satsning på ökade resurser för att förebygga, upptäcka och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kommunens mål är att alla Uppsalabor ska kunna leva fria och självständiga liv, och som ett led i arbetet väljer man nu att fördjupa samarbetet med TRIS.

På onsdagen skrevs det nya avtalet under mellan Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden, kulturnämnden och TRIS som kostar Uppsala kommun 2 863 000 kronor för 2020.

– Överenskommelsen kommer resultera i att fler individer, barn som vuxna, upptäcks och får möjlighet att leva ett liv fritt från våld, förtryck och kontroll, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS.

Satsningen omfattar bland annat träffpunkter idrottsverksamhet, läxhjälp, öppen stödverksamhet, utökad jourverksamhet och utbildning av arbetsgrupper i kommunen.

Foto: Uppsala kommun
Talin Davidian, ordförande TRIS, signerar avtalet med Uppsala kommun.

En beprövad modell

Modellen, för att att samarbeta med civila organisationen för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper, används redan av flera andra myndigheter.

– Den som utsätts för hedersrelaterat förtryck ska ges samhällets fulla stöd. Här är kompetensen otroligt viktig. En särskild specialistgrupp inom socialförvaltningen har utsetts till att hjälpa dem som utsätts för hedersförtryck. TRIS utbildar och stöttar samtidigt alla våra socialsekreterare i dessa frågor. På så sätt blir vi bättre på att bemöta, stötta och skydda, säger Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden.

För Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, var det självklart att skriva under avtalet.

– TRIS fyller en viktig funktion i Uppsala och är en avgörande kraft för att hjälpa många ungdomar och kvinnor, som riskerar hedersrelaterad våld och förtryck, på väg mot arbete och ett självständigt liv. Sådana goda krafter ska alltid stöttas, säger Mohamad Hassan (L).

Publicerad:

LÄS VIDARE