Publicerad:

Lagrådet tar grannarnas parti om altaner

Av: TT

Publicerad:
Finansmarknads- och bostadsminister förslag om slopat bygglov för altaner kritiseras av Lagrådet. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Finansmarknads- och bostadsminister förslag om slopat bygglov för altaner kritiseras av Lagrådet. Arkivbild.

Lagrådet kritiserar regeringens så kallade "frihetsreform" som innebär att kravet på bygglov slopas helt för vissa typer av altaner.

Regeringen borde tänka mer på grannarna, anser Lagrådet.

"Förslaget innebär att grannars nuvarande möjlighet att överklaga ett bygglov – och därigenom få en domstolsprövning av förutsättningarna för en altan av detta slag – helt tas bort", skriver Lagrådet i sitt utlåtande.

Regeringens förslag handlar om altaner som byggs vid en- eller tvåbostadshus, eller vid en så kallat Attefallsbostad. Altanen måste byggas inom 3,6 meter från bostadshuset och får inte vara högre än 1,8 meter. Den får heller inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det.

Uppfyller altanen de kraven behöver den inte följa detaljplan eller områdesbestämmelser.

Lagrådet invänder att det finns en lång tradition i svensk rätt att grannar ska kunna ha talan i ordnade bygglovsprocesser, inte minst för att undvika osämja och svårlösta tvister mellan grannar.

Visserligen föreslås att en granne ska kunna klaga i efterhand, via en omväg, men det är en brist om man ser till rättssäkerheten, resonerar rådet.

Lagrådet tror inte att de altaner som avses har så stor inverkan på omgivningen, i normalfallet. Men undantaget är utformat så att "det inte utesluter att en altan byggs som är ägnad att leda till värdeminskning på en grannfastighet eller annars utgöra en avsevärd olägenhet."

Publicerad:
Publicerad: