Smittskyddsläkarens svar på 10 av läsarnas frågor

Vad är egentligen covid-19, hur ska man tänka för att inte bli sjuk och varför ser åtgärderna så annorlunda ut i Sverige jämfört med andra länder? Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län, svarar på 10 av Örebroläsarnas vanligaste frågor.

Så allvarlig är krisen i Örebro

Hur ska man bete sig?

”Kan inte helt undgå risken”