Malmö står redo – för barn som återvänder från IS-läger

Publicerad:
Uppdaterad:
Efter Säkerhetspolisens anmälan har Malmö stad lagt upp en plan.
Foto: Baderkhan Ahmad / TT NYHETSBYRÅN
Efter Säkerhetspolisens anmälan har Malmö stad lagt upp en plan.

NYHETER

En handfull barn med koppling till Malmö befinner sig i läger för IS-fångar i Syrien.

Kommunen har planen klar om barnen återvänder till staden.

– Eftersom vi på förhand inte vet exakt vilka individuella behov ett barn eller en familj har så finns det alltid luft i detta, säger Malin Martelius, trygghets- och säkerhetssamordnare.

Säkerhetspolisen gjorde för knappt ett år sedan orosanmälningar till en rad svenska kommuner, enligt Sveriges Radio. Genom att informera kommunerna om barn som finns i IS-läger i Syrien ville man förbereda dem på barn som kan återvända.

En av kommunerna som sedan dess förberett sig på att barn kan återvända från ett IS-läger är Malmö.

– Sedan 2016 har vi ett samordningsteam för att tillsammans upprätthålla kompetens och kunskap i såna här frågor i stort. Det handlar om att förebygga våldsbejakande extremist men även om frågor som dyker upp, som personer som återvänder, säger Malin Martelius, trygghets- och säkerhetssamordnare i Malmö stad.

Om kommunen informeras redan när ett barn lämnar ett IS-läger räknar man med att man har tid på sig inför mottagandet för att göra en förhandsbedömning av stödbehov, sjukvårdsmottagande och övriga utredningar.

”Finns alltid luft”

Kommer informationen däremot först när ett barn sitter på ett flyg till Malmö eller Köpenhamn blir det däremot mer bråttom med att samordna de olika instanserna, som från samordningsteamet 2016 krympts ner till de myndigheter som är mest aktuella i ett första skede.

– Behöver socialjouren finnas på plats? Behöver barnet medicinsk sjukvårdspersonal? De relationerna har vi jobbat upp så alla vet ungefär vad vi kan tänkas möta när vi pratat om detta. Men någonstans börjar det verkliga utredningsarbetet när barnet sätter foten på svensk mark, även om vi kan göra en del arbete innan, säger Malin Martelius.

Även om en plan finns för hur Malmö stad ska agera går det inte att peka på ett enhetligt tillvägagångssätt. Agerandet skiljer sig åt beroende på om barnet anländer ensam eller med familj, om hen har ett nätverk i Malmö eller inte, om barnet bott i Malmö eller ej.

– Eftersom vi på förhand inte vet exakt vilka individuella behov ett barn eller en familj har så finns det alltid luft i detta. Alla följer inte exakt samma procedur. Men vi är lugna och trygga med att vi har en beredskap och ungefärlig arbetsgång. Vi har insatser för de behov vi stöter på och vilka vi ska stötta med.

Foto: Privat
Malin Martelius är trygghets- och säkerhetssamordnare i Malmö stad.

Inga som återvänt

Socialtjänsten fyller dock en viktig funktion liksom det konsulationsteam som till vardags arbetar med personer som hoppar av från kriminaliteten.

– Även om inte attributen för kriminalitet är uppfyllt kan vi använda deras erfarenheter.

Förutom den fysiska statusen är det psykiska välmåendet viktigt att titta på kort efter att ett barn anlänt till Malmö. Malin Martelius nämner bland annat om det finns familj kvar i ett IS-läger, om barnet förlorat någon närstående, om hen exponerats för mycket våld, vilka säkerhetsrisker som finns men även uppföljningsarbetet med krisreaktioner åratal efteråt.

Såvitt myndigheterna vet har inga ensamstående barn återvänt från IS-läger till Malmö, men viktiga lärdomar har ändå gjorts. Hon pekar på flyktingkrisen hösten 2015 då kommunen tog emot hundratals barn per dygn.

Drygt 50 barn

– Det är barn och unga som har svåra trauman men vi har också tid att förbereda oss på ett helt annat sätt än 2015. Nu ska jag inte dra parallellen för långt men organisationen har möjligheter att förbereda sig och att följa barn och unga.

Enligt Sveriges Radio finns det cirka 50 barn med koppling till Sverige i IS-lägren. Hittills har bara sju föräldralösa barn återvänt till landet. Informationen som nått Malmö stad är att en handfull barn med koppling till Malmö - antingen då de bott i staden, deras föräldrar bott i staden eller att de har någon annan koppling till staden - återfinns i lägren i Syrien.

– Jag tror att man sa fem stycken förra våren. Vi har inte fått någon uppdaterad information sedan dess, så jag antar att det är en handfull barn.

Vuxna som återvänder erbjuds i det stora hela ett liknande stöd som barn ges.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE