M vill satsa kvarts miljard på välfärden

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Moderaterna med Torbjörn Tegnhammar i spetsen lägger i år fram ett eget budgetförslag.
Foto: Robert Rosén
Moderaterna med Torbjörn Tegnhammar i spetsen lägger i år fram ett eget budgetförslag.

Tre stora satsningar inom skola och välfärd - samt mindre utbetalda bidrag.

Det var budskapet i Malmömoderaterna budget med fokus på valuta för varje skattekrona.

– Den miljonen som läggs på falafel-VM ska läggas på äldreomsorgen, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd.

Efter att Socialdemokraterna och Liberalerna i förra veckan presenterat sitt budgetförslag i Malmö var oppositionsråd Torbjörn Tegnhammar (M) kritisk. Han kritiserade då bland annat deras beslut att stryka kommunens överskottsmål för att få ihop budgeten och bidragen men ansåg även att välfärden var underfinansierad.

När Moderaterna på onsdagen presenterade sitt eget budgetförslag var det med just välfärden i fokus.

I förslaget presenterar Moderaterna tre stora satsningar för kommande år. De vill satsa sammanlagt 246 miljoner kronor på grundskolenämnden, förskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Av detta ska 100 miljoner kronor gå till en stärkt grundersättning till alla skolor, en siffra som valts med anledning av att Malmö ska nå upp i samma spenderande per elev som Stockholm.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Höjda förskolelärarlöner

– Varje skola ska få lika mycket per elev, oavsett var i stan man driver verksamheten. Anledningen till att vi gör på det sättet istället för att styra det mer till skolor med upptagningsområde för socialt utsatta människor är att vi ser att även välfungerande skolor har det väldigt tufft ekonomiskt och behöver spara in på sånt som behöver vara en självklarhet i varje skola, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd.

Satsningen på förskolan vill Moderaterna göra med anledning av kommunens svårigheter att rekrytera lärare. Därför vill man avsätta 46 miljoner kronor i en satsning på höjda löner för förskolepersonal.

När det gäller satsningen på äldreomsorgen vill Moderaterna lägga 100 miljoner kronor även där. Hälften av pengarna ska då gå till en satsning på stärkt bemanning medan hälften ska gå till en ökad kvalitet i hemtjänsten.

– Här vill vi också se att hemtjänsten utvecklas mot ett valfrihetssystem. Alla människor som har hemtjänst ska få välja vem det är som utför hemtjänsten.

”Är inte hållbart”

– Det är inte hållbart som det är i dag - att Malmö har monopol på hemtjänst inom kommunens gränser samtidigt som hemtjänsten i sig är sämst i landet. Den måste utsättas för konkurrens - och framförallt handlar det om att äldre som hamnar i en beroendeställning till en vård- eller omsorgsinsats måste få mer makt över sin egen situation.

De stora satsningarna vill Moderaterna främst finansiera genom att minska försörjningsstödet i kommunen. Partiet räknar med att kunna göra besparingar på 200 miljoner kronor genom att bidragen stramas åt. Det vill man möjligöra genom att göra det mer attraktivt att arbeta, sluta betala stöd till personer som vistas olovligen i Sverige samt komma åt bidragsfusket.

– Det vill vi åtgärda genom att varje vuxen individ som har ett försörjningsstöd ska ha ett motprestationskrav motsvarande sin arbetsförmåga. Är du frisk och har 100 procent i arbetsförmåga så ska du vara i en åtgärd som ska leda till jobb och motsvarar heltid.

Partiet vill även göra flera besparingar inom den kommunala verksamheten, för att kunna finansiera satsningarna. De föreslår därför att kommunens cirka 200 kommunikatörer ska halveras, att man effektiviserar stadskontoret och flera nämnder med 5–10 procent samt att avsluta dyra projekt man inte anser ger staden något mervärde.

Över 200 miljoner mer än S och L

Under budgetpresentationen meddelade Moderaterna att deras prioriteringsområden är integration, välfärd, trygghet, att bygga ekonomiska skyddsvallar inför en lågkonjunktur och så det namn som budgeten lyder under ”valuta för varje skattekrona”.

De planerade satsningarna på grundskole-, förskole-, funktionsstöds- samt hälsa-, vård- och omorgsnämnden är på 202,9 miljoner kronor mer än S-L-budgeten som presenterades i förra veckan.

– Detta gör vi för att vi prioriterar detta och tycker att det är viktigare än andra verksamheter. Där tror vi dessutom att vi har Malmöborna med oss.

Inför den samlade pressen tydliggjorde Torbjörn Tegnhammar att devisen ”valuta för varje skattekrona” innebär att politikerna vid varje förslag måste ställa sig själva frågan om det är rätt att använda skattepengarna till det.

Vill inte se något falafel-VM

– Är det rätt att ta de pengarna för att arrangera falafel-VM? Nej, det är inte rätt. Det är inte en kärnverksamhet som kommunen behöver syssla med, säger oppositionsrådet och lägger kort därpå till:

– Vår prioritering är solklar. Den miljonen som läggs på falafel-VM ska läggas på äldreomsorgen istället, för det ger en eller två extratjänster och det behövs mer.

I samband med kritiken mot kommunens försörjningsstöd betonade även Moderaterna sitt fortsatta fokus på arbetsmarknaden, där man vill tillföra 200 miljoner kronor i nya arbetsmarknadsinsatser, pengar som man vill förflytta från befintliga arbetsinsatser som man anser inte fungerar.

Utöver de stora välfärdsatsningarna föreslår Moderaterna även en trygghetssatsning på 60 miljoner kronor. Pengar som partiet vill ska gå till åtgärder såsom mer ordningsvakter och trygghetskameror, att tillsynen Tryggare Malmö utökas och blir permanent samt genom utbildning för att bekämpa antisemitism.

Publicerad:

LÄS VIDARE