Så många får garantipension

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Deras pension räcker inte till livets nödtorft.

Därför får 657 000 svenska pensionärer garantipension.

Fyra av fem är kvinnor.

Att definiera fattigdom kan vara vanskligt, eftersom det kan definieras på olika sätt. Resultatet beror på vilka faktorer man beaktar och hur man beräknar.

Någon entydig definition av hur fattigdom och ekonomisk utsatthet ska mätas finns därför inte, betonar Statistiska centralbyrån.

Enligt Pensionsmyndigheten fanns det 231 500 fattigpensionärer i Sverige 2016. De hade en nettoinkomst under gränsen för relativ fattigdom, som då var 11 830 kronor i månaden.

Ett annat sätt att belysa fattigdom bland pensionärer kan vara att utgå ifrån garantipensionen.

Garantipension är ett grundskydd i den allmänna pensionen för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.

Om man utgår från garantipensionen så blir andelen pensionärer som måste klara sig på en låg inkomst plötsligt väldigt mycket högre, än i Pensionsmyndighetens beräkningar.

Sverige har 2,2 miljoner pensionärer.

Av dem får nära var tredje garantipension.

Halv miljon kvinnor skulle inte klara sig

Enligt färsk statistik från Pensionsmyndigheten uppgick antalet garantipensionärer till 657 300 i mars 2018.

Majoriteten av dem var kvinnor.

Kvinnornas utgör hela 80 procent av garantipensionärerna.

Det rör sig om en halv miljon - 519 000 - kvinnor som inte skulle klara sig ekonomiskt utan det tillskott som garantipensionen utgör.

Med stigande ålder ökar sedan andelen garantipensionärer bland kvinnorna, enligt statistik från Grundskyddsutredningen.

• I åldern 70-74 hade 37 procent av kvinnorna garantipension, men bara tio procent av männen.

• I de översta åldrarna från 95 hade 85 procent av kvinnorna och 30 procent av männen garantipension.

Antalet garantipensionärer har minskat något sedan 2017, då det uppgick till 663 000.

Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN
Publicerad:

LÄS VIDARE