Ivo granskar vården på särskilda boenden

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inleder en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre. Arkivbild.
Foto: Christine Olsson/TT
Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inleder en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre. Arkivbild.

NYHETER

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inleder en omfattande tillsyn av den vård och behandling som ges till personer på särskilda boenden för äldre.

– Det vi har sett när vi varit ute på tillsyn och det som har rapporterats i media är allvarligt, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Granskningen sker efter Ivo:s egna iakttagelser och rapportering om att äldre på särskilda boenden bland annat inte får tillgång till syrgasbehandling.

– Vi gör den här tillsynen eftersom att den som har behov av vård och omsorg ska vara trygg i att också få det. Det är givetvis extra krävande under en pandemi, men omsorgen ska även fungera under en pågående kris, säger Sofia Wallström.

Allvarliga konsekvenser

Granskningen är en fördjupning av en nyligen avslutad studie av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst och LSS-boenden för vuxna. Vid den tillsynen hittade Ivo allvarliga brister på vart tionde boende.

– Det vi har sett när vi varit ute på tillsyn och det som har rapporterats i media är allvarligt. Tydliga exempel på problematik har varit personal som inte följer hygienrutinerna. Som går mellan grupper, boenden och i vissa fall kommuner vilket kan få allvarliga konsekvenser, säger Sofia Wallström.

Hon vill poängtera att det också finns många goda exempel där rutinerna fungerar.

– Vi agerar på de mest allvarliga fallen. Vi ser också flera bra exempel, där man lyckas vända kurvan och beteenden och skapat en bättre följsamhet till hygienrutinerna. Om vi uppmärksammar bristerna görs det förbättringar, säger Sofia Wallström.

Samtliga regioner

I denna nya granskning ska Ivo undersöka om personerna får vård och behandling utifrån det enskilda behovet, om det görs individuella bedömningar avseende behov av vårdnivå samt om det finns förutsättningar på de särskilda boendena för att ge medicinsk vård och behandling till dem som inte bedöms behöva sjukhusvård.

Tillsynen planeras pågå vecka 23–25 och omfattar Sveriges samtliga regioner och de som fattar de medicinska besluten för personer på äldreboende.

Publicerad:

LÄS VIDARE