Mejla

Wolfgang Hansson

Därför blir det strid om Trumps utnämning

Publicerad:
Uppdaterad:

Donald Trump försvinner om fyra eller högst åtta år.

En ledamot i Högsta domstolen sitter på livstid.

Denne har lika stora möjligheter att omforma det amerikanska samhället som en president. Om inte större.

Därför blir det bråk ”big time” om Neil Gorsuch.

Donald Trump flankerad av Neil Gorsuch.
Donald Trump flankerad av Neil Gorsuch.

För nästan ett år sedan utsåg dåvarande president Barack Obama en ny ledamot till HD efter den avlidne Antonin Scalia, det konservativa USA:s favoritdomare.

Svaret från republikanerna blev att vägra kalla den nominerade till förhör. Ivrigt påhejade av då kandidat Trump.

Genom att helt blockera en ny utnämning gav republikanerna istället Donald Trump chansen att få utse en ny domare och därmed försäkra sig om att denne skulle vara tillräckligt konservativ.

Nu får Trump och republikanerna smaka på sin egen medicin. Demokraterna kommer att göra allt för att stoppa Trumps nominering. Inte bara för att han är konservativ utan lika mycket för att han är Trumps kandidat.

Det spelar ingen roll att de flesta verkar ense om att han är en välutbildad och kompetent domare. Framförallt är det Gorsuchs syn på konstitutionen som ett dokument som ska tillämpas exakt likadant i dag som för 200 år sedan som oroar många liberaler.

Kasta grus

Demokraterna har goda chanser att lyckas kasta in grus i maskineriet.
Visserligen har republikanerna majoritet i senaten men för att utse en ny domare krävs 60 röster av 100 i senaten. Med andra ord måste minst åtta demokrater rösta ihop med republikanerna för att Gorsuch ska bli godkänd. Så länge inte republikanerna driver igenom en förändring av reglerna vilket kan slå tillbaka mot dem själva efter nästa val.

Ledamöterna i Högsta domstolen är vid sidan av presidenten på många sätt de politiskt mäktigaste personerna i USA. HD är ett av tre ben som den amerikanska demokratin vilar på. Domstolen pekar ut riktningen i en rad viktiga moral- och samhällsfrågor genom sina utslag i avgörande mål. De bestämmer vilka lagar eller delar av lagar som bryter mot den amerikanska konstitutionen.

HD kan till och med utse president. År 2000 gav de George W Bush segern i det jämna valet mot Al Gore.

Inskränka aborter

Det var ett utslag i HD som stadfäste aborträtten i USA, det berömda målet Roe vs Wade. Därefter har vissa delstater gjort vad de kan för att inskränka den men den grundlagsfästa rätten till abort ligger fast. Något många fruktar riskerar att ändras om Trump får sin kandidat till Högsta domstolen godkänd. Presidenten har inte gjort någon hemlighet av att det är ett av hans syften.

Traditionellt har HD:s domare varit mycket respekterade. De har setts som konstitutionens försvarare som står högt över det politiska käbblet. Men ända sedan Ronald Reagans tid har HD blivit alltmer politiserat. Partierna har insett hur viktigt det är att ha domare i HD som står nära deras egen politiska uppfattning.

Det är förmodligen ingen slump att Neil Gorsuch bara är 49 år. En rekordlåg ålder för en domare i HD. Lyckas Trump få honom godkänd har han långsiktigt lyckats säkra en konservativ inriktning i domstolen. På grund av den annars höga åldern bland ledamöterna är chansen god att Trump kan få utse ytterligare domare.

Ingen garanti

Så även om han efter fyra eller åtta år ersätts av en radikal vänsterman som Bernie Sanders på presidentposten så kommer denne att vara bunden av HD:s utslag i en rad viktiga samhällsfrågor.
Men även om Trump skulle få igenom sin nominering är inte det detsamma som att Gorsuch äter ur handen på presidenten. Domarna i HD är mycket självständiga och när de väl är utsedda kan presidenten tycka vad han vill om deras domslut men han kan inte påverka dem.

Det är troligt att Trumps order om att stoppa medborgare från sju muslimska länder från att resa in i USA inom en inte alltför avlägsen framtid hamnar i HD för att avgöra om förbudet strider mot grundlagen.

Även med Gorsuch i domstolen kan Trump inte känna sig säker på att vinna.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE