Miljoner djur dödas när slakterier i USA stängs

Att stänga av ventilationen anses vara en av de billigaste, men också mest plågsamma metoderna

Alltid en fruktansvärd sista utväg