Insatsen på Gotland föregicks av rysk anfallsövning

Försvarsmakten höjde plötsligt den militära beredskapen – och förflyttade trupp till Gotland.Innan den svenska insatsen höll den ryska marinen en omfattande övning i Östersjön.Enligt experter kan scenariot för övningen ha varit ett anfall mot Sverige.

– Det här är ingen övning, ingen beredskapskontroll, utan en skarp insats, sa insatschefen viceamiral Jan Thörnqvist.