Mejla

Wolfgang Hansson

Trump är den store förloraren

Publicerad:
Uppdaterad:

Sensationen i Alabama kan tolkas som att människor sa nej till en sexanklagad republikan.

Men det kan också ses som en stor förlust för president Donald Trump som lade hela sin prestige bakom förloraren och nu får ännu svårare att få igenom sin politik.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY

Mycket av kommentarerna har handlat om det sensationella i att republikanerna för första gången på 25 år förlorade ett senatorsval i det strängt konservativa Alabama.

Själv är jag inte lika förvånad. En kandidat som prisar gud men av ett antal kvinnor anklagas för sextrakasserier och sexövergrepp i efterdyningarna av MeToo-rörelsen är rimligen inte särskilt attraktiv ens för konservativa väljare.

Resultatet är mest intressant ur aspekten att president Donald Trump, mot stora delar av partiets vilja, gjorde allt för att få Roy Moore vald. Trots sexanklagelserna ställde sig Trump helhjärtat bakom Moore. Han talade bland annat in ett telefonmeddelande till stöd för honom.

Därmed spiller förlusten på Moore över även på presidenten. Trump älskar att framställa sig som en vinnare men den här gången hamnade han i förlorarlägret. Man ska inte överdriva den politiska effekten men man skulle kunna tolka det som att Trump förlorat något av sin attraktivitet hos de amerikanska väljarna.

Ännu värre för presidenten är att hans republikanska parti nu får en mycket bräcklig majoritet i senaten, 51 republikaner mot 49 demokrater. Det räcker med andra ord med att en enda republikan fronderar mot sitt parti för att majoriteten ska vara helt beroende av vicepresidentens utslagsröst. En avhoppare till och majoriteten är bortblåst.

Redan tidigare hade Trump svårt att få igenom sina stora reformer därför att det fanns republikaner som inte gillade hans lagförslag. Så var det exempelvis när Trump ville ersätta Obamacare med ett nytt, och som han själv påstod, mycket bättre system.

Nu är den stora skattereformen i farozonen. Om republikanerna inte slutgiltigt lyckas rösta igenom den nya skattelagen före jul kan Trumps enda riktigt stora framgång hittills haverera. När Alabama-demokraten Doug Jones svärs in i januari räcker det att två republikaner hoppar av i senaten för att sänka reformen i dess nuvarande form.

Valresultatet i Alabama kan också vara en förebådan om att den så kallade alternativa högern som Trump företräder förlorat lite av sin attraktivitet. Moores nederlag är inte bara en förlust för Trump utan även för hans tidigare chefsstrateg och althögerns ideolog Steve Bannon. Bannon höll ett brandtal för Moore på dennes sista valmöte.

Paradoxalt kan förlusten vara bra för republikanerna eftersom den innebär att mittfåran i partiet åter stärks.

Samtidigt är segern givetvis en välbehövlig vitamininjektion för demokraterna inför nästa års mellanårsval till representanthuset och delar av senaten.

Demokraterna har varit i kris ända sedan Hillary Clintons överraskande och smärtsamma förlust mot Trump. Försöken att slicka såren har inte varit särskilt lyckosamma. Partiet är fortfarande splittrat mellan de Clintontrogna och Bernie Sanders-falangen. Det finns ingen nya stjärna i partiet som framstår som en självklar utmanare mot Trump i valet 2020.

Vinsten för Doug Jones innebär en boost för partiets självförtroende.

Av: Wolfgang Hansson

Publicerad:

LÄS VIDARE