Din blodgrupp kan avgöra hur sjuk du blir

Hur svårt sjuk man blir av coronaviruset kan ha med blodgruppen att göra, visar ny forskning.

Binder sig lättare till blodgruppen