Esbjörn bestrider Ebba Buschs krav

Hustvisten mellan Ebba Busch och Esbjörn, 81, fortsätter.

”Kommer att presenteras bevisning i ärendet”