Tvisten fortsätter – Esbjörn ska tänka över nytt bud

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Esbjörn, 81, har fått ett bud av Ebba Busch i den uppmärksammade fastighetstvisten.

Om inte parterna når förlikning blir det rättegång i oktober.

– Jag har varit beredd att pröva många olika lösningar, det här är första gången vi möts och på riktigt diskuterar en lösning, säger KD-ledaren.

Fastighetstvisten mellan Ebba Busch och Esbjörn, 81, avhandlades i dag i Uppsala tingsrätt. Parterna var kallade till muntlig förberedelse och efter närmare två och en halv timme stod det klart att tvisten fortsätter.

Ebba Busch och Esbjörn hade då växelvis varit inne hos rättens ordförande för samtal om en möjlig förlikning.

– Jag kan konstatera att vi nådde inte dit i dag men det finns öppningar, sa rättens ordförande Per Samuelsson.

Gick in bakvägen

Den uppmärksammade tvisten har pågått sedan i augusti förra året då Ebba Busch köpte ett hus utanför Uppsala av Esbjörn, 81. Esbjörn ångrade försäljningen dagen efter och vill att att köpet ska ogiltigförklaras. Hans juridiska ombud Johann Binninge anser att han inte till fullo förstod innebörden av försäljningen, detta eftersom han har kognitiva funktionsnedsättningar.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var idag i Uppsala tingsrätt angående fastighetstvisten med Uppsalabon Esbjörn.
Foto: Björn Lindahl / TT
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var idag i Uppsala tingsrätt angående fastighetstvisten med Uppsalabon Esbjörn.

Ebba Busch delar inte den bilden. Hon menar att Esbjörn gjorde ett klart intryck och tillägger att de båda har haft kontakt både före och efter försäljningen. När frågan nu når rätten är huvudsyftet att avgöra om kontraktet ska ogiltigförklaras eller inte.

”Beredd att ställa in allt annat”

Esbjörn anlände till tingsrätten i sällskap med sitt ombud tjugo minuter innan utsatt tid. Ebba Busch och hennes advokat Katrin Björklund gick in en annan väg och undvek därmed det stora pressuppbådet som samlats utanför salen. På grund av coronarestriktioner fick endast fyra åhörare plats i tingsrättssalen, resten fick följa förhandlingen på videolänk i en angränsande sal.

Under förhandlingen satt Esbjörn tyst och lät sitt ombud prata. Ebba Busch lät sin advokat sköta förhandlingen. Vid ett tillfälle, när datumet för huvudförhandling diskuterades, sa hon:

– Så tidigt som möjligt. Det handlar om två barns stadigvarande bostad. Jag är beredd att ställa in allt annat.

Ska ta ställning till motbud

Efter dagens förhandling sa Esbjörns ombud Johan Binninge att det förs diskussioner om en förlikning.

– Vi har gett ett bud, vi har fått ett motbud, det ska Esbjörn nu gå hem och fundera på. Han måste få tid att gå igenom detta i lugn och ro.

Bininge ville inte gå in på några detaljer om budet men hoppas att Esbjörn ska kunna ge svar inom en vecka eller två.

Ebba Busch sa att hon upplever att båda parter vill nå en lösning och inte gå till en huvudförhandling. Huvudförhandlingen kan på grund av hård belastning i tingsrätten först hållas den 25 oktober.

– Det finns ett bud att ta ställning till, jag kan inte spekulera i vad svaret blir där. Jag tycker att samtalen har varit konstruktiva, sa Busch.

Foto: Björn Lindahl
Ett stort medieuppbåd var på plats vid tingsrätten.

Har inte upplevt påtryckningar

Hon svarade inte på frågor om det budet handlar om pengar och om hon är beredd att avstå från huset.

Är det något du ångrar under den här processen?

– Jag har verkligen vinnlagt mig att göra allt och riktigt. Jag känner mig väldigt trygg med vem jag mötte i somras, vem jag lärde känna och hur våra samtal har gått. Men jag hade gärna sett att vi hade kunnat mötas och samtala om en lösning långt tidigare.

Aftonbladet rapporterade i helgen om att det har funnits påtryckningar från människor nära Ebba Busch att backa från tvisten. Ebba Busch sa idag att hon inte fått det intrycket. Enligt henne har många i partiet förståelse för hennes situation. KD är ett familjeparti där familjen går först, sa hon.

Den första att beklaga

– Men jag är den första att beklaga alla tillfällen då det blir stor medieuppmärksamhet kring något som inte rör den politik som jag som partiledare står för. Här försöker jag i en privat husaffär agera på det sätt som jag tycker alla svenska medborgare ska kunna agera, sa Busch.

Trots förhoppningarna från parterna fortsätter rätten att förebereda för en eventuell huvudförhandling. Om förlikning inte nås kommer den hållas under tre dagar med start den 25 oktober. Båda parter meddelade under dagen att de kommer att kalla sju till tio vittnen vardera om huvudförhandlingen blir av.

Foto: TT
Tvisten gäller den här fastigheten, som Ebba Busch köpt av Esbjörn.
Publicerad:

LÄS VIDARE