Här ökade valdeltagandet

Så många röstade – land för land

Valdeltagandet i EU-valet ökade i Sverige – och i flera andra länder.