11 miljoner till Uppsalas ensamma pensionärer

Av: Felix Blom

Publicerad:
Ett plexiglasmöte.
Foto: Uppsala kommun
Ett plexiglasmöte.

För att ofrivilligt ensamma äldre i Uppsala ska få träffa sina närstående så satsar nu kommunen 11 miljoner kronor.

Pengarna ska gå till bland annat plexiglas och surfplattor.

– Fysisk distansering behöver dock inte betyda social distansering, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Tidigt under coronapandemin isolerades 70-plussarna. Efter månader i karantän ser kommunen riskerna med den ofrivilliga ensamheten som kommer med karantänen. För att stävja problemet och ge de äldre möjlighet att träffa familj och andra närstående skjuter nu kommunen till 11 miljoner kronor till äldrevården.

Särskilda cyklar och hundpromenader

Tidigare har kommunen satt in extra resurser för att ge plexiglas-skärmar utanför äldreboenden för att möjliggöra fysiska möten med anhöriga, surfplattor till äldreboenden, särskilda cyklar och hundpromenader för ökad utevistelse. De nya 11 miljonerna ska ge ökade personalresurser och möjligheten att ordna fler sociala aktiviteter på äldreboenden inom ramen för myndigheternas restriktioner under covid-19.

– Jag vet att många äldre redan före pandemin upplevde den ofrivilliga ensamheten som väldigt svår. Men situationen förvärras av coronapandemin då äldre måste begränsa sina fysiska kontakter. Fysisk distansering behöver dock inte betyda social distansering. Det är viktigt för oss att främja såväl  äldres psykiska som fysiska hälsa, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Publicerad:

LÄS VIDARE