Rebeckahemmet om suicidförsöken: ”Misslyckande för starkt”

Av: Josefin Silverberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Sex suicidförsök skedde under bara några månader och två av dem under samma period som 13-åriga Jasmine som senare tog sitt liv, bodde på SiS-hemmet Rebecka.

Hemmets institutionschef menar att riktlinjerna i de fallen följts och att suicidförsöken inte ska ses som misslyckanden.

– Misslyckande är kanske för starkt. Vi vill ju givetvis inte att nån ska skada sig, men vi har en målgrupp som med en svår problematik där det ofta finns ett självskadebeteende, säger Johan Lantz till nyhetsbyrån Siren.

Foto: ANNA TÄRNHUVUD

13-åriga Jasmine tog sitt liv när hon satt inlåst på SiS-hemmet Rebecka i Stockholm län. Under samma sommar skedde två andra suicidförsök, totalt har sex försök inträffat under de senaste månaderna.

I minst fyra av de sex anmälda händelserna har flickorna försökt avsluta sina liv på samma sätt som Jasmine Bergström, genom att hänga sig med hjälp av en snara lindad av kläder. Även de två andra incidenterna var hängningsförsök, uppger Siren.

Det behöver dock inte betyda att ett systemfel finns eller att rutinerna brister menar Lantz, som ändå ser allvarligt på det som skett. Händelserna komemr inte att lex Maria-anmälas.

– Det är klart vi har reagerat på det. Institutionen har också noterat att man behövde initiera en ökad samverkan med psykiatrin med anledning av de här händelserna, säger han till Nyhetsbyrån Siren och fortsätter:

– Det är en svår balansgång att avgöra hur mycket ungdomarnas frihet ska inskränkas i syfte att undvika självskadebeteende. Redan själva inlåsningen och placeringen hos oss är tuff och kan späda på både ångest och oro för ungdomarna. Det är ett jättejobb, och vi måste hela tiden bli bättre.

Publicerad:

LÄS VIDARE