EU-hopp om tillväxt från gård till gaffel

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Hasse Holmberg / TT
EU presenterar nya förslag för att förbättra klimat och livsmedelsproduktion inom unionen. Arkivbild.

Vinsten ska bli såväl ekonomisk som klimat- och hälsomässig, hoppas EU-kommissionen i sin nya "gård till gaffel"-strategi för livsmedelsproduktionen.

Allt från bättre innehållsdeklarationer till minskad antibiotikaanvändning och ökat skydd av land och hav utlovas fram till 2030.

Två tunga paket förs fram av EU-kommissionens klimatansvariga på en presskonferens i Bryssel.

Det ena är en EU-gemensam livsmedelsstrategi som kallas "gård till gaffel" (farm to fork i sin engelska version). Det andra är en strategi för att öka den biologiska mångfalden på land, i sjöar och hav.

Båda är viktiga delar för att förverkliga EU-kommissionens "gröna giv", med målet att skapa en klimatneutral union till år 2050.

Att coronaepidemin kommit emellan är något som snarare förstärker än försvagar behovet, anser kommissionen.

– I dessa tider när världen kämpar mot en pandemi så måste vi också tänka på hur vi stärker vår motståndskraft, säger klimatansvarige förste viceordföranden Frans Timmermans.

– Det här ger en möjlighet för Europas jordbrukare, fiskare och livsmedelsproducenter att bli världsledande när det gäller hållbarhet, hävdar hälsokommissionären Stella Kyriakides.

Förslag att vänta

Strategierna innehåller löften om en rad konkreta förslag under kommande år, exempelvis om utökad ursprungsmarkering på förpackningar och bättre information om näringsinnehåll.

Kommissionen vill också skydda minst 30 procent av all mark och allt vatten i EU. Användandet av diverse bekämpningsmedel, gödningsmedel och antibiotika ska minskas med hälften.

De förslag som kommer ska i sedvanlig ordning behandlas av EU:s medlemsländer och EU-parlamentet. De svenska ledamöterna gör mestadels tummen upp.

– En bra utgångspunkt för att ta steg vidare, säger Fredrick Federley (C).

– Här pratar kommissionen om 50 procents reduktion av bekämpningsmedel inom jordbrukssektorn. Det är ett jätteskifte, tycker Jytte Guteland (S).

Kritik mot metoden

På Lantbrukarnas riksförbund (LRF) tycker man att det är bra att EU, i och med förslagen, tagit stora steg framåt för att genomföra flera förbättringar som Sverige redan jobbat med i 30–40 år. Å andra sidan, menar de, verkar det inte som att EU har dragit lärdom av de erfarenheter som Sverige har inhämtat under åren.

– Flera av förslagen är bra men metoderna som föreslås är inte särskilt lyckade. De föreslår vägar framåt där vi i Sverige redan trampat och lärt oss att de inte är framkomliga, säger LRF:s hållbarhetsexpert Jens Berggren.

Enligt honom kommer man längre och snabbare med hållbarhetsarbete om man jobbar med incitament som kompetenshöjande åtgärder för att få med producenterna på gräsrotsnivå.

– Förslaget från EU är att trycka ner hållbarhet uppifrån genom lagstiftning, säger Berggren till TT.

Publicerad:

LÄS VIDARE