Kommunen bryter med hemtjänstföretag

Av: Magnus Jansson Klarin

Publicerad:
150 brukare drabbas när företag inom hemtjänst och ledsagning blir av med avtalet.
Foto: Gorm Kallestad/TT
150 brukare drabbas när företag inom hemtjänst och ledsagning blir av med avtalet.

150 brukare drabbas sedan Uppsala kommun beslutat sig för att säga upp avtalet med ett företag inom hemtjänsten.

– Vi känner inte längre förtroende, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden.

Drygt 120 brukare får sin hemtjänst och hemsjukvård från Nina Hemtjänst, och ytterligare drygt 30 brukare får sin ledsagning från företaget som nu blir av med sitt avtal med Uppsala kommun.

– Det rör sig om brister i fakturering, anställningsvillkor och att utföra den hjälp som brukarna har rätt till, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden, om varför avtalet sägs upp.

Enligt Caroline Hoffstedt har företaget bland annat fakturerat för tjänster som man inte har kunnat genomföra.

– Vi har upptäckt att företaget har fakturerat för tjänster som man omöjligt har kunnat utföra samtidigt.

Kan det bli aktuellt att också kräva pengar tillbaka?
– Ja, det kommer vi att göra. Det kommer att bli föra att se om och vad vi kommer att kräva tillbaka

Har några av dessa brister någon koppling till den pågående coronapandemin?
– Nej, det har det inte.

Foto: UPPSALA KOMMUN
Caroline Hoffstedt (S) ordförande i äldrenämnden.

Så ska brukarna få stöd

De 150 brukare som drabbas ska nu, enligt Angelique Prinz Blix (L) ordförande i omsorgsnämnden, få hjälp av kommunen.

– Vi vill såklart att alla brukare som drabbas ska känna sig trygga i att få den vård och omsorg som de har rätt till. De kommer att bli personligt kontaktade av kommunens biståndshandläggare för att få stöd i att välja ny utförare, säger Angelique Prinz Blix (L) ordförande i omsorgsnämnden.

Uppsala kommun utför kontinuerligt uppföljningar för att säkra att avtalen följs Vid brister upprättas också åtgärdsplaner med uppföljning, men i fallet med det aktuella företaget har åtgärder inte rättats till trots flera påpekanden.

– Med detta vill jag också skicka en signal att vi inte accepterar brister i verksamheten. Åtgärdar man inte bristerna så häver vi avtalet.

Publicerad: