Företaget Canos VoB ljög om familjers lämplighet

Publicerad:

NYHETER

Canos VoB har försökt sälja in familjehem till Göteborgs stad som varit direkt olämpliga. När förvaltningen sedan kollat dem mot brottsregister har de haft anmärkningar.

– De uppger att det inte finns något på familjen men när vi kollat det så finns en hel del, säger Catharina Gabrielsson på familjehemsenheten.

Aftonbladet granskar ett av många bolag i branschen som växt efter flyktingvågen till Sverige.

Företaget Canos VoB har valt ut familjehem till Göteborgs stad som är direkt olämpliga för uppdraget.

Catharina Gabrielsson, chef för familjehemsenheten i Västra Göteborg, berättar att företaget ljugit om familjernas brottsregisterutdrag.

1 av 2 | Foto: Krister Hansson

– Jättemånga av deras familjehem har vi inte kunnat godkänna. Det har funnits mycket i registren när vi kollat dem själva, säger Catharina Gabrielsson.

Tjänster för drygt 10 miljoner

Göteborgs stad är Canos största kund. Under 2017 köpte de tjänster för 10 055 548 kronor av företaget. Men eftersom stadsdelarnas socialkontor själva väljer vilka de ska köpa in platser av har Catharina Gabrielsson valt att inte använda Canos VoB. 

– Det har känts som om de inte tar det här med registerutdrag på allvar. Det kommer en halvtafflig utredning, säger hon och fortsätter:

– Det är ofta det som står i deras utredning inte stämmer. Så är det bara.

Saknade säng

Vid ett tillfälle ringde en familj till socialförvaltningen och undrade om de kunde ordna möbler till barnets rum. De ska inte ens ha haft en säng att erbjuda – trots att Canos redan sålt in platsen till förvaltningen och angivit att familjen var redo att ta emot barnet.

Catharina Gabrielsson har ställt sig frågande till om Canos verkligen har kompetens som socionomer, vilket de flesta företag som ordnar familjehem har.

– Det har inte känts seriöst, säger hon.

Enligt socialtjänstlagen får en socialnämnd inte besluta om vård i ett hem utan att förhållandena där blivit utredda av nämnden. Det finns inget tvång att inhämta utdrag ur misstanke- och belastningsregister men det är en stark rekommendation. Socialnämnden bör också kontrollera familjen hos kronofogden. 

Kommuner kan begära ut olika registerutdrag för presumtiva familjehem, men det kan inte företag. De får i stället förlita sig på att familjehemmen själva kan visa upp utdrag ur registren.

Brist på familjehem

Catharina Gabrielsson poängterar att Canos VoB inte är ensamma om att ha slarvat med registerutdrag. Bristfälliga utredningar var framförallt ett problem under flyktingströmmen 2015 och 2016. 

– Alla kom med alla möjliga slags familjer som var omöjliga att använda. Förutom vissa etablerade företag som fortfarande höll en godtagbar nivå, säger Catharina Gabrielsson. 

Även om behovet inte är lika skriande som under 2016 råder det fortfarande brist på familjehem. Catharina Gabrielsson hade önskat att fler familjer ställde upp som familjehem och hörde av sig till kommunerna direkt – utan mellanhand.

– Det är så många barn som behöver ett familjehem och det är jättesynd att det inte är fler som finns och kan och vill. 

Canos ägare Mario Nicolic vill inte ställa upp på en intervju. I ett mejl poängterar han att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att kontrollera familjehemmen.

– Det påstående som du lägger fram om att det skulle ha brustit i våra rutiner i ett fall är något som vi inte känner till, men skulle det ha skett så får vi gå till botten med det samt om så krävs se över våra rutiner, skriver Nikolic.

Publicerad:

LÄS VIDARE