Ny studie: Stockholm kan bli lika varmt som Budapest

Av: Nivette Dawod

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm kan vara lika varmt som Budapest om 30 år – London kan bli lika varmt som Barcelona, med risk för extrem torka.

Hundratals städer riskerar översvämningar, stormar och katastrofer av olika slag i framtiden om klimatförändringarna fortsätter på samma sätt som i dag, enligt en ny studie.

– Vi är absolut inte förberedda för detta, säger Tom Crowther, en av forskarna bakom studien, till The Guardian.

Det är en grupp forskare på universitetet ETH Zurich i Schweiz som gjort studien, där man tittar på hur klimatförändringarna kommer att påverka 520 storstäder i världen.

I studien har man försökt förutse klimatläget för städerna genom att jämföra med tillståndet i städerna i dag. Till sin hjälp har man bland annat haft FN:s klimatpanel IPCC:s statistik. Resultatet presenteras i en interaktiv karta som nås här.

– Förändringarna vi upptäckte var enorma, säger Tom Crowther, en av forskarna bakom studien, till National Geographic.

År 2050 tros Stockholm vara lika varmt som Budapest, Madrid kan vara lika varmt som Marrakesh, och Seattle i USA kan vara lika varmt som San Francisco, visar studien.

Varmare somrar och vintrar

Syftet med studien har varit att överbrygga det man kallar ”consensus gap”, konsensusluckan, mellan forskare och allmänhet.

– Poängen med den här studien är att alla ska få möjlighet att bättre förstå vad som händer med klimatförändringarna, säger huvudforskaren Jean-Francois Bastin till nyhetsbyrån AFP.

1 av 2 | Foto: Elizaveta Tomashevska/COLOURBOX
Budapest.

Resultatet av forskningen visar också att flera hundra städer riskerar översvämningar, stormar och andra katastrofer. Europa tros få de mest dramatiska förändringarna, med varmare somrar och vintrar, och genomsnittsliga temperaturhöjningar på 3,5 respektive 4,7 grader jämfört med år 2000.

Ett annat exempel är London, som enligt studien kommer att vara lika varmt som Barcelona år 2050. I och med detta riskerar London att utsättas för samma extrema torka som Barcelona drabbades av 2008. Under den torkan fick staden nästan slut på dricksvatten, skriver CNN.

”Absolut inte förberedda”

77 procent av städerna runt om i världen kommer att få drastiskt förändrade klimattillstånd, något som i sin tur kommer att leda till ökade risker för mänsklighetens hälsa, varnar man i studien, enligt CNN.

Ökade temperaturer kan bland annat innebära ökad spridning av infektionssjukdomar och både mat- och vattenbrist.

En del av klimateffekterna går inte heller att helt förutse, enligt rapporten.

En femtedel av de undersökta städerna, däribland Kuala Lumpur i Malaysia, Jakarta i Indonesien och Singapore i landet med samma namn, står inför så pass extrema klimatförändringar att de i dagsläget inte går att jämföra med någon existerande plats.

– Det handlar om ett klimattillstånd som inte har upplevts någonstans på planeten ännu. Det innebär politiska utmaningar och utmaningar för infrastrukturer som vi aldrig tidigare har stått inför. Vi är absolut inte förberedda för detta, säger Tom Crowther till The Guardian.

Crowther Labs grafik visar hur städerna kommer påverkas av klimatförändringarna.
Foto: Crowther Lab.
Crowther Labs grafik visar hur städerna kommer påverkas av klimatförändringarna.

”Klimatapartheid”

I tropiska regioner kommer temperaturerna inte att öka lika mycket som i exempelvis Europa, enligt studien. Där väntas istället förändringar som blötare regnsäsong och torrare torrperiod.

Rapporten från Zurich är inte ensam i sitt slag. För knappt två veckor sedan varnade FN:s särskilda rapportör kring extrem fattigdom och mänskliga rättigheter Philip Alston för att världen står inför en situation med det han kallade ”klimatapartheid”, att rika människor kommer att kunna fly undan klimatförändringar, medan fattiga blir kvar.

– Vi riskerar ett scenario där de rika betalar för att fly undan upphettning, svält och konflikter medan resten av världen lämnas kvar i lidande, sa han.

Men den nya forskningen bör dock inte tolkas som att framtiden är huggen i sten, anser Friederike Otto, biträdande chef vid Environmental Change Institute på Oxforduniversitetet. Friederike Otto har inte deltagit i forskningen, men säger att studien snarare ska tolkas som en illustration av hur framtiden kan utspela sig, inte en klar prognos.

– Det här är ett användbart verktyg för att börja tänka utanför boxen, men det är inte ett exakt svar om Londons framtid. Det kan lika väl bli så att regnet gör att Londons vintrar förändras i motsatt riktning jämfört med Barcelona, säger Friederike Otto till Guardian.

Publicerad:

LÄS VIDARE