Uppsala

Åtta arbetsplatser i Uppsala: Så har pandemin påverkat oss

Av: 

Adelina Storkaas

NYHETER

Flera arbetsplatser har tvingats ställa om snabbt för att kunna hålla igång under pandemin. Andra har knappt påverkats av krisen.

Det framgår i en nyligen genomförd enkätundersökning, där flera företag, kommunen och regionen i Uppsala svarat på Aftonbladets frågor om permitteringar, distansarbete och andra utmaningar.

Uppsala Vatten (240 anställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Ja, alla som har arbetsuppgifter som kan utföras på distans ska göra det.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej, inga permitteringar.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vi uppmanar dem som måste vara på arbetsplatsen att i största möjliga mån promenera, cykla eller att anpassa resandet för att undvika tider då det är många som åker.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Inget annat än att vi, som så många andra arbetsplatser,  snabbt tvingades hitta digitala lösningar för att kunna utföra arbetet.

Fyrishov (65 heltidsanställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Där så är möjligt.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Sedan maj använder vi visstidsanställda i begränsad omfattning.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vi arbetar i 2 skift, morgon – och kvällsskift, därmed åker vi inte rusningstrafik i hög grad.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Restriktionerna med 50 personers gräns har gjort att vi inte har evenemang/konferenser och andra större arrangemang för tillfället.

UL (100 anställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Trafik och Samhälle följer Region Uppsalas riktlinje som säger att de som kan ska jobba på distans, men de som behöver får vara på kontoret.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vår personal följer Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer, nämligen att man bör åka kollektivt med måtta för att ge plats åt de som verkligen behöver.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Vi jobbar ju med kollektivtrafik så det har påverkat/påverkar oss väldigt mycket.

Uppsala stadsteater (80 tillsvidareanställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Till viss del har framför allt adminpersonalen jobbat hemma under våren. Nu i höst när vi har satt igång med repetitioner och föreställningar så finns mindre möjligheter att arbeta hemma. Vi har dock gjort riskbedömningar för alla avdelningar och särskilt gått igenom vissa arbetsmoment.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Vi har inte permitterat några då reglerna inte gäller för oss.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vi gör ändringar i schema och varje chef är uppmanad att se över arbetstider för att så många som möjligt skall undvika att åka i rusningstrafik. Vi har ju en del som pendlar från Stockholm. Men stora delar av teaterns arbete bygger på att vi arbetar tillsammans.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Hela verksamheten är påverkad av pandemin då vi slutade spela i slutet av mars och inte haft någon föreställningsverksamhet förrän nu och då med max 50 personer i publiken. Till viss del har teatern ställt om och möjliggjort digitala möten vilket var ovanligt före pandemin.

Uppsala universitet (7 000 anställda, 46 000 studenter)

1. Jobbar er personal på distans?

– Uppsala universitet är en stor arbetsplats med medarbetare med varierade arbetsuppgifter så det är stor variation. Om arbetsuppgifterna tillåter arbetar många på distans.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Några anställda har fått nya arbetsuppgifter, till exempel inom akademikonferens som arrangerar vetenskapliga konferenser och möten. Eftersom konferenserna helt har upphört har de fått nya arbetsuppgifter.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vi uppmanar studenter och anställda att gå och cykla. Många anställda har flextid vilket gör att de kan resa vid andra tider än där resandet är stort.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Omställningen till digital undervisning under våren innebar mycket arbete för många anställda vid universitetet. Pandemin påverkar även forskningen på olika sätt.

Uppsala universitet är ett internationellt universitet och påverkas av att det under pandemin är svårare att resa. Det är svårt för internationella studenter att komma hit och för våra studenter att resa ut. Svårigheter att resa påverkar även forskarnas utbyten och projekt. Resandet är också en utmaning för vårt campus på Gotland.

Ikea (10 000 i Sverige)

1. Jobbar er personal på distans?

– I våra varuhus finns generellt sett inga tjänster som du kan sköta hemifrån – mer än i högst några dagar. I just Uppsala är därför de flesta Ikeas medarbetare på sina arbetsplatser – förutom en handfull personer som befinner sig i riskgruppen.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Alla de som kan arbeta hemma gör det. Men i just Uppsala tar sig de allra flesta till sin arbetsplats, eftersom våra medarbetare i varuhuset måste möta våra kunder.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Med anledning av pandemin har vi haft färre besök i våra varuhus generellt sett, men samtidigt har fler handlat on-line. Med andra ord har faktiskt pandemin lett till att vi snabbt ställt om delar av vår verksamhet efter våra kunders förändrade behov. Pandemin har även lärt oss att snabbt hitta effektiva sätt att hålla säkra avstånd i våra varuhus.

Uppsala kommun (12 000 fast anställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Ja, sedan i mitten av mars rekommenderar kommunen anställda att i så stor utsträckning som möjligt jobba hemifrån.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Ja, dels uppmanar vi medarbetare som kan att jobba hemifrån, dels avråder vi från onödiga resor. Kommunen har också genomfört en kampanj för att uppmana elever att om möjligt cykla eller gå till skolan i stället för att åka buss.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– Pandemin har påverkar kommunens verksamheter på flera sätt, till exempel genom besöksförbud på äldreboenden, distansundervisning på gymnasiet och inställda evenemang inom kultur och idrott. Det lokala näringslivet har också drabbats och kommunen har genomfört satsningar för att stödja deras verksamheter.

Region Uppsala ( 13 263 anställda)

1. Jobbar er personal på distans?

– Region Uppsala följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att medarbetare när det är möjligt arbetar på distans. Det är framför allt inom administrationen som distansarbete är vanligt. Inom till exempel vårdyrken är det oftast inte möjligt.

2. Har ni permitterat er personal under pandemin?

– Nej.

3. Har ni tvingats säga upp någon personal?

– Nej.

4. Gör ni något särskilt för att er personal inte ska åka kollektivt eller i rusningstrafik just nu?

– Vi uppmuntrar till distansarbete där det är möjligt. Våra åtgärder för att minska trängseln i kollektivtrafiken kommer ju också personalen till godo. UL har information om vilka avgångar där risken för trängsel är stor, så att man kan välja att resa andra tider. UL anpassar också trafiken och sätter in extrabussar där det behövs. En annan åtgärd var att medarbetare och andra kunde parkera gratis på Akademiska sjukhusets parkeringar i våras och somras.

5. Något annat som hänt företaget under pandemin som påverkat?

– De flesta verksamheter inom Region Uppsala har påverkats mycket av pandemin. Inom hälso- och sjukvården hade man under våren en mycket ansträngd situation med många inlagda patienter med covid, vilket ledde till att annan vård måste skjutas upp. Vissa medarbetare fick skjuta upp en del av sin semester till hösten. Vi befann oss under 23 veckor i stabsläge, där personal omfördelades för covid-vård, i första hand vårdpersonal, men även tandvårds- och administrativ personal. Smittläget har nu förbättrats, men det pågår fortfarande ett stort arbete med provtagning och smittspårning. Kollektivtrafiken är en annan verksamhet som påverkas mycket av pandemin, där man arbetar mycket med att minska trängseln och göra resandet säkert för både passagerare och chaufförer. Region Uppsala påverkas också ekonomiskt av pandemin. Regionen har lämnat in en ansökan om kompensation för merkostnaderna från staten, men det är fortfarande osäkert vad den ekonomiska effekten blir på kort och lång sikt.

ANNONS EXTERN LÄNK

Få ett reseintyg med PCR-test - provsvar inom 48 timmar.

Kry

Publisert:

LÄS VIDARE

Undersköterskan på äldreboendet: ”Kommer inte hälsa på mamma”

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Coronaviruset

Covid-19

Uppsala stadsteater

Uppsala universitet

Ikea

Region Uppsala