Regeringen föreslår lättnader för långtidssjuka

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Regeringen vill att färre ska utförsäkras.

Nu föreslås nya lättnader för långtidssjukskrivna.

Arbetsförmågan föreslås efter 180 dagar bedömas mot en angiven yrkesgrupp i stället för mot fiktiva jobb.

Tidigare har Försäkringskassan efter 180 dagars sjukskrivning bedömt sjukskrivnas arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden, vilket har gjort att många blivit av med sin ersättning.

Nu vill regeringen att arbetsförmågan ska bedömas mot en angiven yrkesgrupp i stället för mot fiktiva jobb.

– Det har varit obegripligt för många människor som fått sin sjukpenning indragen, man har inte förstått vilken arbetsförmåga man anses ha, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Tanken är att Försäkringskassan ska berätta för de sjukskrivna inom vilken yrkesgrupp de bedömt att en eventuell arbetsförmåga finns. Definitionen av yrkesgrupperna ska göras av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden, enligt Ardalan Shekarabi.

– Med det här förslaget blir det mer konkret för den sjukskrivne: vilket jobb anses jag ha arbetsförmåga gentemot?, säger Ardalan Shekarabi.

Propositionen läggs fram på torsdagen.

Ardalan Shekarabi .
Foto: Marko Säävälä/TT
Ardalan Shekarabi .

Skrivning om sjukpenningstal stryks

Den 15 mars gjordes en förändring i sjukförsäkringen. Tidigare fick de flesta som fick avslag det efter 180 dagar, men den gränsen har nu höjts till 365 dagar.

Regeringen hoppas att denna förändring i kombination med det nya förslaget ska göra att färre blir utförsäkrade.

Regeringen ändrar nu också det så kallade regleringsbrevet för Försäkringskassan. En skrivning om minskat sjukpenningstal stryks.

– Nu markerar vi att sjuktalen ska minska genom tidiga rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser. Vi skickar tydliga signaler till Försäkringskassan att minskade sjuktal ska inte uppnås genom att avslå människors ansökan om sjukpenning, säger Ardalan Shekarabi.

Foto: TT
Försäkringskassan.

Vill även ändra 365-dagarsregeln

Den nya 180-dagarsregeln från den 15 mars har för bland andra långtidssjuka i covid-19 inneburit större möjligheter att behålla sin sjukpenning efter dag 180.

Regeringen gör bedömningen att även gränsen vid dag 365 behöver ändras, men har hittills inte kunnat komma överens med samarbetspartierna C och L.

– Snart är det ganska många som har insjuknat i covid och andra sjukdomar på grund av pandemin och som passerar den här ettårsgränsen. Med dagens regelverk kommer de med största sannolikhet bli av med sin sjukpenning, konstaterar Ardalan Shekarabi.

Publicerad:

LÄS VIDARE