Göteborg stoppar nya inköp från Canos

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Göteborgs stad har stoppat alla nya inköp från Canos VoB.

Anledningen är att en av styrelseledamöterna lånat 4,6 miljoner privat från företaget.

– Det är en ganska allvarlig sak, säger revisorn Anders Callert.

1 av 3 | Foto: Krister Hansson
Göteborgs stads kontor.

Göteborgs stad, som är företagets största kund, har tillfälligt stoppat alla nya inköp av tjänster från Canos VoB eftersom de misstänks ha brutit mot aktiebolagslagen och tappat ranking hos kreditföretag.

En av företagets styrelseledamöter har nämligen lånat 4,6 miljoner privat ur bolaget.

– Det strider mot aktiebolagslagen. Det är en ganska allvarlig sak, säger Anders Callert, revisor för Canos VoB.

Pengar till lägenhetsköp

Anders Callert förklarar att företaget behövde köpa en lägenhet till sin verksamhet, men bostadsrättsföreningen ville inte godkänna en juridisk person. De 4,6 miljoner som lägenheten kostade lånades i stället ur företagets kassa av en privatperson i styrelsen.

Agerandet har lett till en anmärkning i årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 – 2017. Detta har i sin tur lett till att Canos VoB tappat i kreditvärdighet och att deras största kund, Göteborgs stad, tillfälligt har stoppat nya inköp från Canos.

– Vi ställer krav på ekonomisk stabilitet, säger Arto Moilanen hos Göteborgs stad.

Ägarna: ”Drabbat skattebetalarna”

Canos ägare Mario Nikolic svarar i ett mejl att felet kommer åtgärdas inom kort. Han hävdar också att Göteborgs skattebetalare drabbats eftersom kommunen blivit tvungen att köpa in tjänsten av andra, dyrare företag.

– För vår del är det djupt olyckligt och har drabbat inte bara vår verksamhet och våra anställda utan även påverkat hela utbudet av familjehem i Göteborg, säger han.

En styrelseledamot har tagit ett privat lån på 4,6 miljoner från företaget vilket strider mot aktiebolagslagen. Varför tillät ni det?

– Det vi gjorde berodde på okunskap och kunde förebyggts om vi rådfrågat vår revisor och ändrat i tid, säger Nikolic.

Canos har nu fram till den 30 september på sig att inkomma med en handling som styrker deras kreditvärdighet.

– Om de inte kan förklara på ett vettigt sätt varför de inte uppnår nivån så kan vi säga upp avtalet, säger Anders Kvist som är upphandlingschef för Göteborgs stad.

Publicerad:

LÄS VIDARE