Ingen förundersökning mot Kulturprofilen

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Åklagare på Ekobrottsmyndigheten har valt att inte inleda förundersökning mot den så kallade Kulturprofilen med kopplingar till Svenska Akademien, enligt ett pressmeddelande.

– Anmälan innefattar inga konkreta omständigheter som ger anledning att anta att den utpekade har begått brott som faller under allmänt åtal, säger åklagare Jan Tibbling.

Enligt Aftonbladets uppgifter berörde anmälan – som inkommit från en privatperson – såväl de ekonomiska brotten skattebrott och bokföringsbrott samt brott mot kommunala regler om utskänkning av alkohol.

Anmälan tog upp den kulturverksamhet som den så kallade Kulturprofilen driver, och som varit epicentret för de anklagelser som riktats mot honom.

Anmälan gäller också Kulturprofilens användande av Svenska Akademiens lägenhet i Paris.

Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten beslutat att inte inleda en förundersökning.

– Anmälan innefattar inga konkreta omständigheter som ger anledning att anta att den utpekade har begått brott som faller under allmänt åtal, säger åklagare Jan Tibbling.

Publicerad:

LÄS VIDARE