Polisen redo att utreda sprängning av Nord Stream 1: ”Misstänkta ska lagföras”

Svensk polis står redo att påbörja utredningen av explosionerna vid Nord Stream 1.

Misstanken är grovt sabotage – och brott mot kontinentalsockellagen.

– Utredningens syfte är att ta reda på vem som ligger bakom det här, säger polisöverintendent Per Engström på polisens Nationella operativa avdelning.

Redan i går skrev Polismyndigheten en anmälan om grovt sabotage mot rörledningen Nord Stream 1 som ligger i svensk ekonomisk zon. Beslutet togs av polisöverintendent Per Engström:

– Det finns ett antal olika indikationer för att det kan finnas ett brott bakom det här och därför har vi upprättat en anmälan, säger han till Aftonbladet.

Under förmiddagen har Åklagarmyndigheten bedömt polisens anmälan och utsett en åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. 

– Det är nu upp till Åklagarmyndigheten att göra en bedömning av hur ärendet ska tas vidare, säger Per Engström.

Polisöverintendent Per Engström.
Polisöverintendent Per Engström.

”Är beredda”

Utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning står redo att börja samla in material för att kunna utreda det misstänkta grova sabotaget mot rörledningen.

– Vi är beredda att börja inhämta uppgifter från olika håll, säger Per Engström.

Han pekar på att polisen inte har något annat ansvar över ärendet utöver att sköta en kommande utredning. 

Andra myndigheter som är involverade är:

Sjöfartsverket som sköter avspärrningarna till havs

Kustbevakningen som bevakar Sveriges gräns och eventuella miljöskador samt håller i kontakterna med det ryskägda bolaget Nord Stream.

Säkerhetspolisen som är inkopplade i polisutredningen och sköter underrättelseinhämtningen.

Försvarsmakten som har den militära tillsynen av utvecklingen kring den misstänkta brottsplatsen.

Per Engström konstaterar att frågan om myndigheternas hantering av ärendet är ”juridiskt komplicerad” eftersom den misstänkta brottsplatsen ligger på internationellt vatten men i Sveriges ekonomiska zon.

Gasläckan fotograferad från Kustbevakningens flygplan.
Gasläckan fotograferad från Kustbevakningens flygplan.

”Är vår uppgift”

Ärendet rubriceras inom polisen som grovt sabotage men även rubriceringen brott mot kontinentalsockellagen är aktuell.

– Eftersom det är två ledningar sprängda så går vi in med den ansatsen, sen går man gradera det här efterhand beroende på hur utredningen går vidare, säger Per Engström.

Vad är målet med utredningen?

– Naturligtvis att ta reda på vem som ligger bakom, det är det som är utredningens syfte egentligen. Och om det är så att det finns någon misstänkt person så ska den lagföras. Det är det som är vår uppgift, säger Per Engström.

Säpo kan ta över

Han uppger att det är nu upp till åklagaren att besluta om den fortsatta hanteringen – och om Säkerhetspolisen ska få en utökad roll i utredningsarbetet.

– Det beror lite på vart utredningen tar vägen, visar det sig att det är sådana indikationer så kan det vara så att de tar över utredningen.

Vad kan det vara för indikationer?

– Det är svårt för mig att gå in på just nu, säger Per Engström.

Två provrör av gasledningarna. Arkivbild.
Två provrör av gasledningarna. Arkivbild.
Publisert:

LÄS VIDARE