Trenden vänder – fler intresserade av fiske

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Intresset för fritidsfiske ökade väsentligt under 2019. Arkivbild.
Foto: Charlie Riedel/AP/TT
Intresset för fritidsfiske ökade väsentligt under 2019. Arkivbild.

Intresset för fritidsfiske har skjutit i höjden efter flera års nedåtgående trend. Förra året ägnade sig runt 1,6 miljoner personer åt att fiska minst en gång i svenska vatten – en ökning på 23 procent från året före.

Störst är ökningen bland män i åldersgruppen 16–30 år.

Även bland personer utanför storstadsregioner syns att fler intresserar sig för fritidsfiske, enligt en årlig undersökning som görs av Havs- och vattenmyndigheten.

– Tidigare år har vi sett en nedåtgående trend i antalet utövare, men nu har den vänt. Vi ser det som positivt att intresset ökat för den här aktiviteten, säger Gustav Enhol Blomqvist, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.

Under 2018 låg motsvarande siffra på runt 1,3 miljoner utövare.

Rätt i tiden

Med fritidsfiske menas allt fiske som sker utan stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske. Varför antalet utövare har stigit väsentligt från ett år till ett annat beror till stor del på ökningen bland yngre män (16-30 år). Något som inte förvånar.

– Det är ju i ung ålder man hittar sina fritidsintressen och då kan man också tänka sig att det är där ökningen sker. Sedan finns det andra åldersgrupper som ökar eller minskar, men inte lika tydligt, säger Enhol Blomqvist.

Han tror att en förklaring är att fisket ligger rätt i tiden.

– Man kan bara sia om det men kanske hänger det ihop med att intresset för naturturism och naturupplevelser har ökat på senare år samtidigt som urbaniseringen i Stockholm och andra storstäder minskar. Det är mer fokus på naturen nuförtiden och det ligger i linje med den miljödebatt som finns där vi ska värna om naturen i stället för att utnyttja den, säger han.

Negativa effekter

Antalet fiskedagar i Sverige uppgick 2019 till 12,7 miljoner och den behållna fångsten uppskattas till 4 700 ton från sjöar och vattendrag samt 2 900 ton från havet. Enligt Enhol Blomqvist innebär fjolårets ökning att fiskeutövandet nu är tillbaka på liknande nivåer som 2013, när undersökningen började göras.

– Det har legat och pendlat kring de här nivåerna förutom de senaste åren, då utövandet har legat lägre, säger han.

Fler fritidsfiskare kan dock innebära negativa effekter som hårdare tryck på de svenska fiskebestånden. Men det, uppger Gustav Enhol Blomqvist, är något som också följs upp av myndigheten.

– Det är såna uppgifter vi får från undersökningen. Hur mycket som fångas och var det fångas. Det har vi koll på.

Publicerad: