”Jag spelade bort mitt liv”

Det finns nio symptom på misstänkt spelberoende. Margareta Börjesson, 77, kunde bocka för dem alla.–

”Jag spelade bort mitt liv – mina tillgångar, min man, min självrespekt.”
9 symptom på spelbeteende