Han stampades i bröstet av gästen

Käftsmällar, skallningar, dödshot och hjärnskakningar. Våld och hot mot dörrvakter är vanligt.

Så ser våldet mot krogvakterna ut - 7 aktuella fall