Trumps plan: Ska bli frikänd genom hot om hämnd

Donald Trump har ingen klar strategi för att ta sig an riksrättsåtalet. Men han har en plan.

Ett tecken på att han tar åtalet på allvar är rekryteringen av en nyn seriös och respekterad republikansk advokat. Senaten ska även skrämmas till att fria honom