Studie: Viagra kan hjälpa vissa cancersjuka

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Potenshöjande läkemedel som innehåller så kallade PDE5-hämmare, bland annat Viagra, kan ha en cancerhämmande potential och förbättra prognosen för män med tjock- och ändtarmscancer, visar en ny svensk studie.

Viagra och Sildenafil innehåller båda PDE5-hämmare. Arkivbild.
Foto: Richard Drew/AP/TT
Viagra och Sildenafil innehåller båda PDE5-hämmare. Arkivbild.

Tidigare prekliniska studier har tytt på att PDE5-hämmare kan hämma tumörtillväxt och tumörutveckling hos möss.

Genom att jämföra medicinska registerdata i Sverige ville forskarna vid Centrum för primärvårdsforskning undersöka om detsamma gäller för människor. De gjorde därför en samkörning av landsomfattande register med manliga patienter med tjock- och ändtarmscancer, där en del använt läkemedlen efter sin cancerdiagnos. Jämförelsen visade att 10,2 procent av patienterna med kolorektalcancer som fått PDE5-hämmare avlidit under uppföljningstiden, mot 17,5 av de som inte fått samma hämmare.

Efter en justering för andra kliniska störfaktorer kom forskarna fram till att den relativa risken för död orsakad av kolorektalcancer var 18 procent lägre hos patienter som fått PDE5-hämmare. Även risken för metastaser minskade.

– Vi har också kommit fram till att den cancerhämmande effekten är ännu starkare hos patienter som genomgått öppen kirurgi, säger Wuqing Huang, en av forskarna bakom studien.

Men mycket forskning återstår innan de nya rönen kan gå att omsätta i praktiken.

– De biologiska mekanismerna bakom den cancerhämmande effekten är i stor utsträckning okända så ytterligare studier bör göras för att utforska dem, säger Wuqing Huang.

Centrum för primärvårdsforskning är ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne.

Publicerad:

LÄS VIDARE