SD för samkönade adoptioner och abortlagen

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Tillträdande riksdagsgruppledare Henrik Vinge (SD) tackar av den avgående gruppöedaren Mattias Karlsson (SD) under Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro.
Foto: Pavel Koubek/TT
Tillträdande riksdagsgruppledare Henrik Vinge (SD) tackar av den avgående gruppöedaren Mattias Karlsson (SD) under Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro.

NYHETER

Sverigedemokraterna beslutade under fredagen att slopa sitt motstånd mot samkönade adoptioner.

Partiet vill också överge sitt krav på 12-veckorsgräns för frivillig abort.

I den gamla skrivningen hävdade partiet att barn har rätt till både en man och en kvinna som ersättning för den far och mor man har förlorat. Därför har partiet varit emot samkönade adoptioner. Det försvinner nu ur programmet och i stället skriver man "att alla barn bör ha rätt till både en moders- och en fadersgestalt i sina liv".

Förslaget att acceptera nuvarande abortlags 18-veckorsgräns för frivillig abort mötte inte något större motstånd.

Minimerad asylmottagning

Ett annat beslut blev att man ska driva förslaget att de övre åldersgränserna för kostnadsfria undersökningar gällande mammografi och screening av livmodershalscancer ska tas bort.

Mot partiledningen beslutade landsdagarna att partistyrelsen till nästa landsdagar ska utreda de juridiska och etiska gränsdragningarna kring dödshjälp.

Landsdagarna konstaterade också att partiet inte ska driva förslag om frivillig inkomstdelning eller sambeskattning mellan makar.

På migrationsområdet beslutade landsdagarna bland annat att asylmottagandet ska minimeras i kombination med ökad återvandring och verkställda utvisningar generera ett netto-minus kopplat till asylmigration.

Eventuellt flyktingmottagande ska endast ske genom FN:s kvotsystem, och villkoras mot att kommuner frivilligt tecknar avtal om mottagande. Det ska fokusera på kvinnor och barn, samt förföljda minoriteter såsom HBT-personer eller kristna grupper.

Skärpta medborgarskapskrav

Kraven för att få medborgarskap ska kraftigt skärpas och tydligare kopplas till anpassning till och deltagande i det svenska samhället.

Medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder samt medborgarskap som tillhör personer vilka anslutit till terrororganisationer ska kunna återkallas.

Landsdagarna beslutade även att driva förslaget om betald polisutbildning, visitationszoner, utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel och kriminalisering av deltagande i kriminella organisationer.

Katastrofalt läge

Partiets avgående gruppledare Mattias Karlsson (SD) höll ett brandtal om partiets roll i att rädda landet. Läget för Sverige är helt katastrofalt. Sverige står på riktigt inför en situation som handlar om att vinna eller försvinna, hävdade han. Bara SD kan nu rädda landet.

– Vi bär en tusenårig nations kulturs öde på våra axlar. Vi bär de svenska medborgarnas trygghet och välfärd på våra axlar. Väl tung men också en hedrande börda, och jag tror att vi kan och måste bära vårt hem och folk säkert i hamn, säger Mattias Karlsson.

Och det är i nästa val, 2022, de stora förändringarna kan komma.

– 2022 har vi på riktigt chansen att en gång för alla göra upp med 100 år av socialdemokratisk kontroll av vårt samhälle. Vi har chansen att på riktigt göra upp med vanstyre, inkompetens, folkförakt och svenskfientlighet, säger Karlsson.

Han avgår nu som gruppledare i riksdagen för att i stället ägna sig åt att bygga upp en konservativ tankesmedja. Ny gruppledare blir Henrik Vinge (SD).

Publicerad:

LÄS VIDARE