Grannarna slår tillbaka mot drottningen: ”Häpnadsväckande”

Hovets svar: ”Inget som drottningen påstår”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Drottning Silvia har antytt att fördomar mot demenssjuka låg bakom att grannarna stoppat hjärteprojektet ”SilviaBo”.

Ett häpnadsväckande uttalande, svarar en av grannarna som drivit processen:

– Kommunen har vikt sig för att det är landets drottning.

För att uppmärksamma Alzheimerdagen medverkade drottning Silvia i en poddintervju med stiftelsen Alzheimer Life, som publicerades i helgen.

Ett av ämnena var SilviaBo, drottningens hjärteprojekt på Drottningholm. Lägenheterna byggdes för par där minst en av personerna drabbats av en demenssjukdom. Men efter att bygglovet överklagats och återkallats står lägenheterna tomma, tre år efter att de invigts.

Journalisten Henrik Frenkel frågade i poddintervjun om drottningen tror att fördomar mot demenssjuka kan ligga bakom konflikten med grannarna.

– Jag har ofta tänkt på det. Jag vågar inte fråga därför jag är rädd att det är så. Och det tycker jag är väldigt smärtsamt, jag tycker det är väldigt grymt egentligen, svarade drottningen bland annat.

”Det är väldigt smärtsamt”, har Drottning drottning Silvia sagt om tvisten.
Foto: TT
”Det är väldigt smärtsamt”, har Drottning drottning Silvia sagt om tvisten.

”Demens har aldrig varit en diskussion”

Aftonbladet har talat med en av dem som drev processen mot projektet SilviaBo. Grannen, som även varit i kontakt med de andra inblandade, reagerar starkt mot drottningens insinuation.

– Det är ju ett påstående som är häpnadsväckande. Det har aldrig varit en fråga och diskussion om demensvård. Det vi har gjort som boende på Drottningholmsmalmen är att skydda platsen, med dess historiska värden, säger grannen som vill vara anonym.

Aftonbladet skrev om turerna kring SilviaBo redan 2018. Byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (M) avgick i frustration över att han ansåg att självaste kommunalrådet kommit med påtryckningar att ge bygglov åt drottningens projekt.

Detta trots att lägenheternas utformning stred mot den nya detaljplan som det arbetats med i över tio år, som skulle bevara områdets unika karaktär från 1700-talet.

– Detta är en del av världsarvet Drottningholms slott och dess omgivningar. Det var Gustav III som lät skapa en boendeform för hantverkare och andra som kunde bidra till omgivningen. Man har behållit vägar och trädgårdsintrycket med häckar och annat, för att bevara den miljö som har funnits här sedan Gustav III:s tid, säger grannen.

Vad är det med de nybyggda lägenheterna som är så anstötligt, anser du?

– Att det var för många lägenheter i byggnaderna, de var för stora, och så hade de ett tydligt präglat intryck av att vara kataloghus som är avsedda för att produceras i massform. Det är just det som inte passar på Drottningholmsmalmen.

Foto: JIMMY WIXTRÖM
Lägenheterna står tomma, tre år efter att de invigts.

Hovet: ”Inget som drottningen påstår”

De sex lägenheterna och två visningslägenheterna började byggas innan bygglovet vunnit laga kraft, säger grannen.

– Hade de avvaktat hade de kunnat göra om byggnaderna så att de passade in, och inte hamnat i den här situationen. Det är ju byggherrens vållande som ligger bakom problemen. Och att kommunen inte varit tillräckligt klar och stark, utan på något sätt vikt sig för att det är landets drottning.

Silviahemmet, där det bedrivs demensvård, är en utmärkt institution, menar grannen. Byggbråket handlar om något helt annat än själva sjukdomen.

– Detta vittnar återigen om att drottningen tyvärr inte haft rätt rådgivare runt omkring sig. Någon har påstått detta och i sin besvikelse svarar hon så här på en fråga, säger grannen.

Grannarna hävdar alltså att fördomar mot demenssjuka inte har haft något med härvan att göra. Aftonbladet har frågat hovets informationschef Margareta Thorgren om drottning Silvia har någon kommentar till detta.

– Jag satt med vid intervjun. Det är Henrik Frenkel (intervjuaren, reds. anm.) som ställer frågan. Drottningen svarar att ”jag har inte vågat ställa frågan...” Alltså är det inget som drottningen påstår. Sedan övergår samtalet till att det tyvärr allmänt kan finnas ett motstånd, vilket är tråkigt, svarar Margareta Thorgren i ett sms.

Har ansökt om nytt bygglov

Stiftelsen Silviahemmet har gjort en ny bygglovsansökan för att visionen om demensboendet ska kunna bli verklighet.

– Under tiden som bygglovsfrågan prövas i olika instanser händer ingenting med husen. Ingen kan flytta in i husen så länge processen pågår, säger verksamhetschefen Wilhelmina Hoffman.

Bygglovet för de ombyggda bostäderna behandlas just nu i mark- och miljödomstolen. I det nya förslaget har bland annat bostädernas storlek och fasader anpassats för att ”harmoniera med övrig miljö”, uppger presschefen på Ekerö kommun.

– Relativt nyligen tog byggnadsnämnden ett nytt beslut om att bevilja ett nytt bygglov, men då anpassat efter det som påpekats i de överprövande instanserna, säger Johan Elfver, presschef på Ekerö kommun.

Presschefen har inga kommentarer till anklagelserna om att det första bygglovet fick klartecken för det var just drottningens stiftelse som stod bakom ansökan.

– Jag är inte insatt i den biten, jag har bara tagit reda på vad vi har för status i nuläget. Det som ligger i dåtid har jag inte tittat på i extrem detalj. Utan nu får vi låta den demokratiska processen ha sin gång, vilket är de här kontrollinstanserna med mark- och miljödomstolarna och nästprövande instans. Och då fungerar ju allting enligt hur processen ska gå till, säger Johan Elfver på Ekerö kommun.

 

Publicerad:

LÄS VIDARE