Dödslarmet från Italien: Vi har vaccinerat fel personer

Tusentals italienare tros ha dött i onödan på grund av en märklig vaccinstrategi.

Ilska i Italien – efter strategimissen Tusentals kan ha dött i onödan