Beslutet: 110 miljoner till drabbade av skogsbränder

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

110 miljoner kronor kommer att delas ut till de som drabbats av torkan och skogsbränderna under sommaren.

Regeringen har i dag gett Skogsstyrelsen i uppdrag att fördela stödpaketet.

– Det har varit en tuff sommar för drabbade skogsägare, både ekonomiskt och känslomässigt, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S), i ett uttalande.

Totalt 110 miljoner kan komma att delas ut för de kostnader som inte ersätts av försäkringsbolag, meddelar regeringen i dag.

– Det har varit en tuff sommar för drabbade skogsägare, både ekonomiskt och känslomässigt. Skogsbränderna har orsakat stora materiella skador och omfattande arealer skog som har skötts om och brukats i generationer har eldhärjats. Det är därför viktigt att samhället går in och stöttar i denna exceptionella situation, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

1 av 10 | Foto: RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Brand i Möckelsjöberget på fredagen.

Skogsstyrelsen ska nu kartlägga förlusterna och i samråd med berörda myndigheter och intressenter inom skogsnäringen utreda vilka stödmottagare och vilka geografiska områden som kan vara aktuella för stöd. 

– Skogen är en nyckel i omställningen från ett oljebaserat till ett fossilfritt samhälle. Skogen är också oerhört viktig för jobben på svensk landsbygd. Det här stödpaketet ska därför kompensera skogsägare, skogsentreprenörer och andra berörda som har drabbats av extra hårt av sommarens bränder, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 oktober 2018.

Tidigare har regeringen utlovat uppemot 300 miljoner kronor till de kommuner som står med stora utgifter på grund av det omfattande släckningsarbetet under sommaren.

Publicerad:

LÄS VIDARE