Personal fick direktiv – äldre dog ensamma

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Ett 40-tal kommuner får allvarlig kritik från Ivo. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ett 40-tal kommuner får allvarlig kritik från Ivo. Arkivbild.

NYHETER

Människor, sjuka i covid-19, har hittats döda på äldreboenden. De har dött i ensamhet medan personal har fått direktiv om att inte vara i samma rum.

Det framgår när ett 40-tal kommuner får allvarlig kritik efter granskning från Ivo.

Göteborg är en av flera kommuner där covidsjuka dog ensamma på äldreboenden. Av smittoskäl fick varken personal eller anhöriga sitta vak i början av pandemin, enligt Ivo (Inspektionen för vård och omsorg).

Uppgifterna är en nyhet för Elisabet Lann (KD), kommunalråd och högst ansvarig för äldreomsorgen i Göteborg.

– Det är en oerhört allvarlig kritik, säger hon och berättar att hon inte vet varifrån direktiven har kommit.

– Jag behöver tid för att sätta mig in i det.

Vid ett boende i södra Göteborg inledde också sjuksköterskor vård i livets slutskede utan samråd med läkare, enligt granskningen.

– Det är allvarligt, verkligen, säger Elisabet Lann.

TT: Du är ytterst ansvarig. Vad tänker du om din roll?

– Det är klart att jag har ett stort ansvar, sedan har vi försökt att vidta åtgärder allt eftersom utifrån de brister som vi har upptäckt.

Låg lägstanivå

Uppgifterna har kommit Ivo till dels efter en djupare granskning av runt 100 boenden i 55 kommuner, spridda över Sverige. Det är därför svårt att veta hur utbredda problemen är och Ivo säger sig därför i stället titta på "lägstanivån" som enligt myndigheten är för låg.

Ivo fann brister i majoriteten av kommunerna. Mycket kritik var återkommande – bristande journalföring och personalbrist – en del varierade. På omsorgsboendet Berga i Solna fanns, likt i Göteborg, direktiv om att sjuksköterskor inte skulle besöka covidsjuka äldre och att det därför varit svårt att följa upp behandlingar, enligt Ivo. Boendet drivs av privata Ansvar och omsorg på uppdrag av Solna stad.

– Jag ser fram emot bolagets svar till Ivo på den frågan. Det är väldigt allvarligt men det var en väldigt ansträngd situation med stor oro i personalen. Många slutade, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd med ansvar för äldreomsorg i Solna stad.

TT: Har du fortfarande förtroende för Ansvar och omsorg?

– Det har inte varit något problem med bolaget före pandemin och inte heller under hösten. Så det var väldigt många olyckliga omständigheter som samspelade på ett perfekt dåligt sätt, om man kan säga så.

TT: Men anser du, som Ivo, att bolaget brustit i hanteringen?

– De har inte levt upp till alla delar av avtalet.

TT: Ser du att de fortsatt kan bedriva äldreomsorg i kommunen?

– I dag ser jag inte att det finns skäl att häva något avtal.

"Stor sorg"

Precis som i Göteborg, och i flera andra kommuner, hittades också covidsjuka personer, avlidna i sina lägenheter på Berga.

– Det är framför allt en stor sorg för anhöriga och för de som har gått bort, som kanske kände ångest som de inte skulle behöva känna, säger Samuel Klippfalk.

TT: Vad är ditt ansvar för det som har hänt?

– Jag är högst ansvarig politiker för äldreomsorgen så jag är ansvarig för detta och det finns säkert saker som staden kunde gjort kunde gjort annorlunda.

TT: Vad kunde du gjort annorlunda?

– En sak är att jag kunde arbetat för att vi skulle haft bättre lager av skyddsutrustning. Det skapade osäkerhet för det var en väldigt knapp tillgång, i synnerhet i början av pandemin. I perioder har det bara funnits förbrukning för två timmar framåt på det här boendet.

Misstaget: "Lyssnade på FHM"

I Göteborg är förutsättningarna redan bättre, anser kommunalråd Elisabet Lann. Bland annat på grund av en omorganisation från stadsdelsförvaltningar till en central.

– Förvaltningen är helt ny och granskningen från Ivo baseras på när vi hade en annan organisation. Jag ser att vi har jätteutmaningar men jag tycker det blev otroligt klart, under förra året, att vi behöver en samlad förvaltning, säger hon.

TT: Vad kunde du gjort annorlunda?

– Vi borde inte varit så följsamma gällande rekommendationerna om skyddsutrustning till exempel. Vi borde tidigare infört visir som vi hade gott om, även när det inte fanns konstaterad smitta.

Elisabet Lann berättar att hennes förtroende för bland annat Folkhälsomyndigheten har skadats.

– Under våren var det tydliga direktiv från Folkhälsomyndigheten och smittskyddet att det inte fanns skäl att anta att smittan skedde asymptomatiskt. Så det fanns ett motstånd mot att använda skyddsutrustning mer än vid konstaterad smitta. Men de var ju uppenbarligen fel ute.

TT: Förtroendet för dig då. Känner du att du kan sitta kvar på samma roll?

– Jag har inte fått påtryckningar om att jag personligen inte har tagit ansvar så långt jag har kunnat.

TT har sökt Ansvar och omsorg AB och Ivo som inte vill låta sig intervjuas.

Publicerad: