”Om du skriker så tar vi din mamma”

Omedelbart efter statskuppen i Chile förvandlade militären huvudstadens fotbollsarena till en jättelik tortyrkammare och avrättningsplats. Tusentals människor fick utstå obeskrivliga lidanden. En av dem var Carolina Hultgren.

Carolina Hultgren torterades av Pinochets militär efter kuppen i Chile

Följ Aftonbladet Plus på Facebook