Projektet som ska minska relationsvåldet

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Uppdaterad:

Våld i nära relationer är utbrett.

För att fler ska få hjälp startades ”Välj att sluta” i Skåne och Stockholm.

– Meningen är att fånga in våldsutövare, säger Ulf Calvert, operativt ansvarig för projektet.

En klar majoritet av våldsutövarna som ringer in är män.
Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN
En klar majoritet av våldsutövarna som ringer in är män.

När Brottsförebyggande rådet (BRÅ) presenterade sin kartläggning över brott i nära relationer 2014 uppgav 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen att de varit utsatta för brott i en nära relation under sin livstid. Bara förra året anmäldes 16 000 misshandelsfall i nära relation i Sverige.

För att våldet i nära relationer ska minska lanserades i början av året pilotprojektet ”Välj att sluta”. På uppdrag av regeringen driver Länsstyrelsen i Stockholm - med stöd av Länsstyrelsen i Skåne - i samarbete med Manscentrum projektet.

– Det är ett pilotprojekt på två år där meningen är att fånga in våldsutövare och att få dem att ringa vår telefon för att få stöd, motivation och hänvisning till behandling i sin egen kommun, säger Ulf Calvert, operativt ansvarig för ”Välj att sluta” och psykolog vid Manscentrum.

”Väldigt skamligt”

Sedan lanseringen i februari har cirka 525 personer ringt till linjen. Av de är drygt 50 procent våldsutövare medan den andra halvan består av våldsutsatta, yrkesverksamma och felringningar.

Vid samtalen är det av vikt att hålla motivationsfönstret öppet, det vill säga att att våldsutövarna motiveras att börja behandla sina problem.

– Det är själva poängen med det här mellansteget. Det är någonting som är väldigt skamligt och svårt att prata om utanför familjen men även svårt att prata om i familjen. Därför är det viktigt att ha någon utomstående att börja prata med om de här svåra frågorna, säger Ulf Calvert.

Anledningen till att våldsutövare ringer till ”Välj att sluta” är ofta att de drabbats av en kris - och att polletten trillat ner.

Förvärrat våld ofta bakomliggande

– Väldigt ofta är det att det övergått från att man varit psykiskt våldsam till fysiskt. Då hajar man plötsligt till och hamnar i en kris kan man säga. Det kan också vara hot om skilsmässa eller att polis och socialtjänst blivit informerade. Då blir det en inre kris som gör att man börjar fundera på sitt beteende och hur man ska ta itu med det här.

Även om pilotprojektet i första hand vänder sig till boende i Stockholm och Skåne händer det att personer från andra län ringer in och får hjälp.

Merparten av samtalen kommer i dag från Stockholm men enligt Ulf Calvert är det också många som vill ha hjälp i Malmö, där väntetiderna för behandling i dag är långa. Förutom kriscentrum i hemkommunen är även socialtjänsten en viktig aktör för behandling.

Att kommunerna i högre utsträckning börjar ägna sig åt behandling är enligt psykologen en nyckel för att våldet ska minska och att våldsutövarna inte får återfall.

Ny strategi i Malmö

– Vi hoppas att många får kännedom om oss, att fler och fler hör av sig, att vi blir nationella och att vi får in samtal från hela landet så att vi kan hänvisa till behandlare i hela landet. Det är vårt mål.

– Och naturligtvis att färre är våldsamma. Att vi på något vis får fler och fler i behandling så att vi kan få stopp på den här negativa processen helt enkelt.

På tisdagen lanserade även Malmö stad en ny strategi som ska motverka våld mot äldre i nära relationer. Strategin består av att medarbetare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ska utbildas för att enklare kunna uppmärksamma och agera vid misstänkt våld i nära relation bland äldre.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE