SCB, Statistiska centralbyrån

Tunga lokalpolitikern oftast en man

Av: 

TT

Bryter mönstret. Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S) i Malmö. Arkivbild.

Foto: Johan Nilsson/TT

NYHETER

Kvinnor, unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade inom lokalpolitiken.

När det gäller de allra tyngsta uppdragen, ordförandeposterna i kommun- och regionstyrelser, är bara omkring var tredje kvinna, visar en kartläggning som SCB har gjort.

I Sveriges 290 kommuner fanns 2019 totalt omkring 35 900 förtroendevalda. Både bland politikerna totalt och i kommunfullmäktige var andelen kvinnor 43 procent. Ju högre upp i hierarkin man tittar, desto lägre kvinnoandel. I kommunstyrelserna var den 40 procent och i gruppen kommunstyrelseordförande 32 procent. I andra kommunala nämnder och styrelser var andelen kvinnor som är ordförande något högre, 36 procent, enligt SCB.

I de 20 regionerna, med totalt 4 600 förtroendevalda, är det bättre ställt med jämställdheten totalt sett. Men andelen kvinnor på ordförandeposterna i regionstyrelserna stannar på 35 procent.

Andelen kommunpolitiker över 64 år var 31 procent, vilket innebär att åldersgruppen är betydligt överrepresenterad i förhållande till hur det ser ut i den totala befolkningen. Åldersgruppen 18–29 år är tvärtom kraftigt underrepresenterad. Detsamma gäller gruppen utrikes födda som är cirka 21 procent i hela befolkningen över 18 år, men bara 10 procent bland de förtroendevalda i kommunerna.

Bland regionpolitiker syns ett liknande mönster men där är det åldersgruppen 50–64 år som är överrepresenterad.

Kartläggningen visar också att inte mycket har hänt sedan 2015, varken med jämställdheten eller den sociala representativiteten – förändringarna är överlag små.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

LÄS VIDARE

Kommunerna vill ha mer

ÄMNEN I ARTIKELN

SCB, Statistiska centralbyrån

Kommunsektorn

Jämställdhet

Politik