Kartlagt: Akademiens 18 – och deras roller i kaoset

Konflikterna i Svenska Akademien har delat de 18 ledamöterna i två falanger och skapat en så stor spricka att Nobelpriset i litteratur inte ens kan delas ut i år. Vi har kartlagt ledamöternas bakgrund, boende och inkomster – och deras val av sida i konflikten.

Lag Frostenson & Lag Danius: Inkomster Bakgrund De har lämnat – och de sitter kvar