Mattias Karlsson i namnbråk med forskare: ”Arrogant”

Svarar i SVT:s ”Min Sanning”: ”Snott och snott...”

Publicerad:

NYHETER

SD-profilen Mattias Karlsson driver en tankesmedja som heter Oikos.

Men namnet är upptaget av ett forskarnätverk som hotar med skadeståndskrav.

– Jag tycker det är ett typexempel på arrogans, säger Johan Olofsson, professor i ekologi och ordförande för Oikos.

Mattias Karlsson är tidigare gruppledare, numera riksdagsledamot, för Sverigedemokraterna. Sedan något år driver han den konservativa tankesmedjan Oikos.

I SVT:s ”Min Sanning”, som sänds under söndagen, konfronteras han med att ha ”snott” namnet.

– Snott och snott, det är ett begrepp som går tillbaka till antiken och används i alla möjliga sammanhang, svarar Mattias Karlsson i programmet.

Tankesmedjan Oikos ansökan gäller inte

Programledaren Anna Hedenmo säger att Mattias Karlsson sökt rätten till namnet men fått avslag – men ändå fortsätter använda det.

I Svensk Varumärkesdatabas framgår att Tankesmedjan Oikos försökt registrera varumärket den 6 maj 2020. Men ansökan avskrevs och det beslutet vann laga kraft 30 oktober 2020.

– Jag menar att man kan inte ta monopol på ett sånt begrepp. Det finns en yoghurt i USA som heter Oikos också, när jag varit i USA och föreläser är det ofta det de tar upp. Men vi heter Tankesmedjan Oikos och de heter något helt annat, svarar Mattias Karlsson i SVT.

Namnet som det ekologiska forskarnätverket registrerat hos EU:s immaterialrättsmyndighet är rätt och slätt ”Oikos”.

Deras tidskrift har getts ut sedan 1949. Forskarnätverket menar att det finns en förväxlingsrisk med den konservativa tankesmedjan.

– Vi sprider information kring miljöfrågor och ekologi, men det är ju en del av det politiska landskapet. Så vi har namnrättigheterna och tycker att de gör ett intrång, säger Johan Olofsson till Aftonbladet.

 Johan Olofsson, professor i ekologi vid Umeå universitet och ordförande för Oikos.
Foto: pressbild
 Johan Olofsson, professor i ekologi vid Umeå universitet och ordförande för Oikos.

Hotar med skadeståndskrav

Oikos-ordföranden säger att de påpekat att de äger rättigheterna till namnet vid ett flertal tillfällen, första gången i februari 2020 då Mattias Karlssons tankesmedja var i färd att lanseras. Han säger sig ha fått ett enda mejlsvar från Mattias Karlsson, där han skrev att han inte tycker att det föreligger en konflikt.

Agerandet är oseriöst och ”ett typexempel på arrogans”, enligt professorn.

– Man vet att vi upplever en konflikt och att vi har de egentliga rättigheterna till namnet – och man bara struntar i det. Det är så jag upplever deras agerande. Och detta har vi också påpekat via ett antal officiella brev, de sista skrivna av en juristfirma, säger Johan Olofsson.

Den 22 december skickade deras juridiska ombud ett ”krav på omedelbart upphörande av användandet av varumärket Oikos”, till Mattias Karlssons ”Insamlingsstiftelsen för svensk konservatism”.

De krävde att tankesmedjan skulle sluta använda namnet senast 5 januari, vilket inte skett.

”Vidare kan den användning som nu sker leda till att ni kan behöva betala skadestånd”, står det i brevet.

Forskarnätverket Oikos har skickat Karlsson ett ”Krav på omedelbart upphörande av användandet av varumärket Oikos”.

”Fritt fram att ödsla tid och pengar”

Mattias Karlsson hävdar att ”Tankesmedjan Oikos” är lätt att urskilja från det ekologiska forskarnätverket Oikos.

Han säger att han försökt svara forskarnätverket sakligt och korrekt.

”Jag beklagar om det uppfattades som arrogant. Det var inte min intention. Samtidigt kan det ju vara värt att fundera över vilken grad av vänlighet och värme som det är rimligt att förvänta sig när man skriver till någon och hotar dem med stämning”, skriver Mattias Karlsson i ett sms till Aftonbladet.

Han har inga planer på att sluta använda namnet Oikos.

”Vårt namn är registrerat i gängse ordning. Vi anlitade en advokatbyrå för att göra en rättsutredning kring namnfrågan innan vi gjorde vår registrering och anser oss stå på solid grund. Om någon vill ödsla tid och pengar på att processa med oss om detta så står det dock dem fritt att göra så”, skriver Mattias Karlsson.

Aftonbladet har frågat var namnet är registrerat, med tanke på att Tankesmedjan Oikos varumärkesansökan fått avslag. Men utan att få svar.

”I övrigt avstår jag med vidare kommentarer i ärendet tills dess att det juridiska läget har klarlagts”, skriver Mattias Karlsson.

Foto: NAINA HELEN W. JÅMA
Mattias Karlsson har hamnat i en namntvist med forskarnätverket Oikos.
Publicerad: