Ny studie: Kraftig överdödlighet bland utlandsfödda

Sverige har drabbats hårt av corona, men den har slagit olika hårt mot olika områden och grupper.

Sveriges misslyckanden

De mest utsatta grupperna

220 procent överdödlighet